Context

Sfeerafbeelding Fontys

Onderwijs staat niet op zichzelf. De processen die zich binnen de perspectieven afspelen zijn weliswaar primair voor de ontwikkeling van de professionele identiteit van de leraar in opleiding, maar vinden plaats binnen een context. De context is in ieder geval de samenleving. De buurt waarin een school staat, maatschappelijke ontwikkelingen, instellingen, bedrijven en politieke besluitvorming spelen hierin een rol. Een speciale plaats in de context hebben de ouders van leerlingen. Alhoewel ouders indirect betrokken zijn bij de processen binnen de vier perspectieven zijn ze een belangrijke factor in de context. Voor studenten is bewustzijn van de context, waarbinnen
hun bijdrage aan het onderwijs plaatsvindt, van groot belang. Vooral omdat de context op elke school anders is.