De Plus: Meerwaarde voor onderwijs

De vijf pijlers gelden als uitgangspunt voor de leraar die bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg wordt opgeleid. Daarmee zijn de pijlers ook de leidraad voor de opleidingen. De vijf pijlers vormen samen een plussymbool. Hiermee drukken we niet alleen de toegevoegde waarde van de pijlers uit, maar ook hun onderlinge samenhang.

Vier perspectieven

Vier pijlers vertegenwoordigen perspectieven van waaruit we naar 'onderwijs' en 'leren' kijken:

Sfeerafbeelding Fontys

Theorie

Een sterke theoretische basis

Praktijk

De praktijk is uitgangspunt van het leren

Leerling

Oog voor elke leerling

Leraar

Een initiatiefrijke professional

De motor van de professionele ontwikkeling

Sfeerafbeelding Fontys

Een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding

De vijfde pijler staat centraal in de plus. De student ontwikkelt een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding tijdens zijn opleiding.

De kritisch-reflectieve en onderzoekende houding is de motor van de professionele ontwikkeling van de student en - daarna - van de docent. Het stelt de afgestudeerde leraar in staat om ook na zijn studie zijn eigen leren vorm te geven.

Drie componenten

De kritisch-reflectieve en onderzoekende houding bevat drie componenten die bepalend zijn voor het opleiden van ontwikkelingsgerichte leraren:

  1. Een kritische houding vraagt van studenten dat zij vanuit de verschillende, hierboven genoemde, perspectieven naar hun eigen handelen kunnen kijken.
  2. Een reflectieve houding betekent dat zij in staat zijn van hun ervaringen te leren.
  3. Een onderzoekende houding vraagt van studenten dat zij op een systematische en transparante manier hun handelen in beeld kunnen brengen, verantwoorden én veranderen.