Docent aan het woord

"Juist omdat de praktijk het uitgangspunt is in de opleiding heb je ook als lerarenopleider een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding nodig"

"Als opleidingscoördinator en stagebegeleider ben ik betrokken bij Opleiden in de School (OidS) op een Academische Opleidingsschool (AOS) in Tilburg en Den Bosch. Hier zie ik de vijf pijlers heel goed werken en tot hun recht komen. Binnen alle opleidingen komen theorie en praktijk samen rondom de persoon die de opleiding volgt.

De toevoeging voor FLOT zit wat mij betreft in het centraal stellen van de praktijk en de kritisch-reflectieve en onderzoekende houding, die we van studenten verwachten. Bij het Opleiden in de School vragen we studenten uit te gaan van de praktijk en koppelen we hun praktijkervaringen daarna pas aan theorie. Dat kan alleen als je bereid bent die praktijk kritisch onder de loep te nemen, terwijl je ook op je eigen rol reflecteert.

Wat ik binnen het Opleiden in de School zo sterk vind, is dat van lerarenopleiders hetzelfde gevraagd wordt. Juist omdat de praktijk het uitgangspunt is in de opleiding heb je ook als lerarenopleider een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding nodig, om samen met studenten de opleiding vorm te geven."

Arie Goijaarts

Lerarenopleider omgangskunde

Sfeerafbeelding Fontys