Zij-instroom

Indien je een afgeronde hbo- of wo-opleiding hebt en van je huidige baan wilt overstappen naar het onderwijs, dan kun je, onder bepaalde voorwaarden, een speciaal traject volgen om leraar te worden. Deze voorwaarden zijn:

  • Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding, die niet veel verschilt van het vak waarin je les wilt gaan geven;
  • Je hebt een baan, of een baan toegezegd gekregen, in het onderwijs;
  • Je werkgever betaalt voor de studie*;
  • Je rondt de opleiding binnen twee jaar af;
  • Je dient geschikt bevonden te worden voor het leraarsberoep door middel van een geschiktheidsassessment.

* Je kunt bij DUO-IB-Groep informeren naar de mogelijkheden voor een eventuele subsidie.

Geschiktheidsassessment

Een geschiktheidsassessment is een onderdeel van de toelatingsprocedure tot het zij-instroomtraject. Het assessment geeft aan of je in principe geschikt bent als leraar en zo ja, op welke punten je nog aanvullende scholing en begeleiding nodig hebt. Het assessment bestaat onder andere uit de beoordeling van een door jezelf op te stellen portfolio en twee lessen, die je op de school waar je werkzaam bent uitvoert. In het portfolio toon je, met behulp van bewijsstukken, aan over welke competenties je al beschikt.