Leraar vo en bve in twee jaar voor Nederlands en wiskunde

Max%20Pot%20715x400.jpg

Over deze opleiding

Ben jij (bijna) afgestudeerd aan de pabo of een lerarenopleiding, of geef je al les, maar heb je de juiste bevoegdheid nog niet en wil jij je kansen op de arbeidsmarkt verbreden? Fontys biedt je de mogelijkheid binnen twee jaar je tweedegraads bevoegdheid te behalen voor het vak Nederlands of wiskunde. Hiermee kun je lesgeven in de onderbouw van het havo/vwo, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve).

Omdat je op pedagogische en didactische vaardigheden al voldoende geschoold bent, besteed je tijdens de opleiding vooral aandacht aan vakinhoud (90 ec’s) en vakdidactiek (28 ec’s). Je komt één dag in de week naar ons instituut en daarnaast doe je praktijkervaring op in een school. Je huidige baan inzetten als stage, behoort tot de mogelijkheden.

Waarom deze opleiding?

Wij bieden je een inhoudelijk en didactisch programma, waarmee het mogelijk is om in twee jaar een tweedegraads bevoegdheid Nederlands of wiskunde te halen. Reflecteren op je eigen handelen helpt je de juiste beroepshouding te ontwikkelen en jezelf continu te verbeteren. Dankzij goede samenwerking met het werkveld, sluit de opleiding perfect aan op wat het onderwijs van de moderne docent vraagt. Wil je meer weten over ons opleidingdidactisch concept? Ga naar www.fontys.nl/flot-pijlers.

Voor wie is deze opleiding?

Het is een pittige opleiding en deze vergt veel zelfstudie en discipline. Wij verwachten dat je optimaal gemotiveerd bent en bewust kiest voor de doelgroep waaraan je straks les gaat geven (of al les aan geeft).

Wat zijn de toelatingseisen?

Je hebt een tweede- of eerstegraads bevoegdheid voor het primair of voortgezet onderwijs (Hierbij horen bijvoorbeeld ook de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding en Beeldende Kunst en Vorming.)

Een vwo-vooropleiding is een pré. Voor de lerarenopleiding Wiskunde geldt als toelatingseis, dat je minimaal wiskunde–B op havo-niveau hebt gevolgd.

Als je twijfelt over je toelaatbaarheid, neem dan contact op met de opleidingscoördinator.

Praktische informatie

Startmoment: september
Opleidingstype: hbo-bachelor
Studievorm: deeltijd
Lesplaats: Tilburg

Aanmelden

Meld je aan via Studielink vóór 1 september 2018. Je kiest dan voor de reguliere deeltijdopleiding.
(NB: Voor de deeltijdopleiding Nederlands worden maximaal 25 studenten toegelaten.)

Factsheet

Download

Studiekosten

Bereken een indicatie

Collegegeld- meter

Contact Lerarenopleiding Nederlands

Mariëtte van Dam-Helmig

e-mail

Contact Lerarenopleiding Wiskunde

Eric Kruis