Workshops 2021

Geweldloze communicatie toepassen in onderwijs
Wil je graag meer verbinding met je leerlingen en collega’s ervaren? Écht contact hebben met elkaar? Hoe zou het zijn als zowel jij als je leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor jullie eigen wensen, behoeften en gevoelens? Zodat er een sfeer ontstaat waarin jij met je leerlingen en collega’s constructiever kunt samenwerken en jouw onderwijs verrijkend onderwijs wordt? Marshall B. Rosenberg ontdekte een taal waarmee je verbindend kunt communiceren. Nonviolent communication (NVC), oftewel Geweldloze Communicatie (GC). Dit gaat uit van vier stappen: een objectieve waarneming, het gevoel wat deze waarneming oproept, de vervulde of onvervulde behoefte achter dit gevoel en het verzoek wat je vervolgens kunt formuleren, om zo met elkaar in verbinding te komen. Empathie vormt de rode draad binnen deze wijze van communicatie.

Door: Isabelle van Alebeek, opleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn


Vrijheid van meningsuiting versus radicalisering

Verschillende gebeurtenissen laten zien hoe de vrijheid van meningsuiting op gespannen voet staat met radicale denkbeelden. Het is van belang dat leraren in goed contact blijven met hun leerlingen en alert blijven. Hoe veilig ben jij als je de grondbeginselen van vrijheid van meningsuiting aan de hand van een maatschappelijk ingewikkeld thema wilt uitleggen aan leerlingen? Hoe pak je dat aan?

Door: Stichting school en veiligheid


Gesprekken over controversiële vraagstukken in de klas, een dialoogsessie
De moord op Samuel Paty, een referendum over de ‘antihomowet’ in Hongarije, onrust over de komst van Afghaanse vluchtelingen. Als leraar krijg je te maken met maatschappelijke incidenten of gebeurtenissen waar leerlingen over willen praten. Bij de opleiding Leraar Maatschappijleer hebben we de afgelopen jaren veel gewerkt aan en gesproken over technieken waarmee je als docent dit soort moeilijke gesprekken zinvol en veilig kunt voeren en begeleiden. Tijdens deze workshop willen we je handvatten bieden, maar vooral ook met elkaar in dialoog over de voorwaarden die je dient te scheppen om dit soort gesprekken te kunnen voeren, wat je ermee kunt bereiken en hoe je dit dan praktisch aan kunt pakken.

Door: Twan Brinkman, opleiding Leraar Maatschappijleer


Mag je dat zeggen? Waar liggen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting
Vrijheid van meningsuiting is vastgelegd in de Grondwet. Maar ‘mag je alles zeggen’? Er is toch ook zoiets als een wet tegen discriminatie en haatzaaien? En is er een verschil wie het zegt, waar en hoe je het zegt? In deze workshop willen we met collega's in gesprek gaan over de juridische en morele aspecten van de vrijheid van meningsuiting. Dit doen we aan de hand van spraakmakende realistische cases.

Door: Farouk Mouhajir, opleiding Leraar Maatschappijleer


Vrijheid van meningsuiting én vrijheid van godsdienst?
Geregeld is er een bijzondere school in opspraak, of de evolutieleer heeft er geen plek, of de orthodoxie zorgt voor identiteitsproblematiek. Mag een bijzondere school zich dan beroepen op de vrijheid van meningsuiting bij de uitvoering van haar specifieke curriculum? Welke rol spelen vrijheid van geweten en godsdienst hierin? Lastige vragen. In deze workshop zullen wij deze kwesties verhelderen vanuit een filosofisch, historisch en theologisch oogpunt.

Door: Gerard Drosterij, opleiding Godsdienst (Levensbeschouwing, Filosofie & Ethiek)


Een klaslokaal is niet de openbare ruimte
In de discussie over het inzetten van bijvoorbeeld spotprenten maakten veel collega’s zich hard voor de vrijheid van meningsuiting. Volgens hen moest alles in de klas gezegd kunnen worden. Zonder die grondwettelijke vrijheid te ontkennen moet vanuit het schoolvak Levensbeschouwing wel bevraagd worden hoe je vanuit een seculier wereldbeeld als docent en medeleerling kunt aanvoelen dat bij afbeeldingen voor sommige andere leerlingen een ervaring van heiligheid op het spel staat. Daarbij hoort vervolgens de vraag hoe je met die ervaringen van heiligheid om moet gaa? Wil je ook voor die leerlingen een veilig leerklimaat bieden? Het klaslokaal dient dan wel voor te bereiden op het functioneren als burger in de openbare ruimte, maar daarmee is nog niet gezegd dat dat lokaal altijd al direct als die openbare ruimte moet functioneren. In deze workshop wordt het begrip ‘heiligheid’ verder verkend, zowel in relevante contexten die als religieus beschouwd kunnen worden als in moderne seculiere levensbeschouwelijke contexten. Daarbij bespreken we de vraag welke plek een goed begrip van heiligheid moet krijgen in een klaslokaal waarin leerlingen worden toegerust te functioneren in een samenleving waar niet iedereen de heiligheid van de eigen levensbeschouwelijke elementen accepteert.

Door: Gijs van Gaans, opleiding Godsdienst (Levensbeschouwing, Filosofie & Ethiek)

*Alle workshops zijn onder voorbehoud.