Actueel aanbod

 • 'Ik wil je iets zeggen!' Meertaligheid EN (3-11-2017, Sittard)

  Verschillende vormen van communicatie in een meertalige samenleving

  Op vrijdag 3 november organiseert Fontys OSO, de leerstoel Taalcultuur in Limburg (FASoS, Universiteit Maastricht) en het Meertensinstituut, met medewerking van Campus Sittard en LBRT, een interactieve middag waarin onderzoekers en ervaringsdeskundigen kennis en ervaringen uitwisselen. In een meertalige samenleving kunnen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, autisme of dove/slechthorende kinderen op meerdere manieren communiceren om hun boodschap over te brengen. Vaak ontbreekt een perspectief op deze manieren, evenals op de kwetsbaarheid en de cognitieve, sociale, emotionele en algehele ontwikkeling van deze kinderen. Deze middag staan de Educational Needs van kinderen en jongeren centraal die in een alledaagse meertalige samenleving zoals Limburg, Nederland, Europa opgroeien of zelf meertalig zijn.

  We richten ons specifiek op de ondersteuningsbehoeften van kinderen en jongeren die:
  ·         Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben;
  ·         Doof of slechthorend zijn (SH);
  ·         Autisme hebben (ASS).

  Meertaligheid definiëren we die middag als meerdere vormen van communiceren dan die waaraan we gewend zijn.
  In de workshop zal, naast kennisuitwisseling, een oplossingsgerichte dialoog centraal staan. Dialoog met bezoekers (ouders, kinderen en jongeren zelf, opvoedings- en onderwijsprofessionals, studenten, onderzoekers) wordt actief gezocht.

  Meld je hier aan

  0_MeertaligheidEN.jpg

  Afbeelding: Wetenschappers, professionals, studenten, ervaringsdeskundigen slaan samen een brug tussen wetenschap en praktijk.

  Programma

  Bekijk hier het programma

  *Deelname aan het programma is gratis.
  *Voor meer informatie mag je contact opnemen met
  Anja van Schijndel.
  *maximum van 140 deelnemers.

  Sprekers

  Datum en Tijd

  Vrijdag 3 november 2017
  Tijd: 13:30-17:30 uur
  (inloop vanaf 13.00 uur)

  Locatie

  Campus Sittard, Mgr. Claessenstraat 4, Sittard

  Locatiekaart op adres: Campus Sittard, Mgr. Claessenstraat 4, Sittard

  Quote

  "Als horen of de gebruikelijke manier van communiceren van (meertalige) kinderen in een meertalige samenleving niet vanzelfsprekend is." (Buurman, Gerritsen, Hinkema 2013, Koninklijke Kentalis.)

  image6196205562451547384.JPG

  Met medewerking van:

  logo%27s.JPG


 • SWPBS Masterclass en Conferentie (09-11-2017 en 10-11-2017, Utrecht)

  Op 10 november 2017 organiseert het kenniscentrum Gedrag van Fontys Hogescholen en het Expertisecentrum PBS Windesheim voor de 9e keer de School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)-conferentie.

  Op 9 november 2017 wordt er in samenwerking met PBS Europe een PBS Europe Network Meeting georganiseerd en een Preconferentie Onderzoek Symposium. In de avond zal ook een Masterclass gegeven worden.

  Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. SWPBS is een raamwerk om goede schoolresultaten te bereiken. De SWPBS aanpak zorgt ervoor dat alle leerlingen de meest effectieve interventies in de klas aangeboden krijgen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. SWPBS is geen curriculum en geen methodiek, maar SWPBS biedt een operationeel model dat scholen direct ondersteunt bij effectief onderwijs. SWPBS kan beschouwd worden als een aanpak die antwoord geeft op moeilijke onderwijssituaties.

  Voor wie?

  Conferentie:
  De conferentie is interessant voor iedereen die in of met scholen werkt aan een positief leef- en werkklimaat in de school, dat ten goede komt aan gedrag en leerprestaties van alle leerlingen en aan het werkklimaat voor het personeel.

  Masterclass:
  De masterclass is bedoeld voor management en ondersteuners zoals PBS-coaches, PBS-medewerkers en PBS-specialisten en leden van Zorgondersteuningsteams/ZAT’s die in hun praktijk bezig zijn met SWPBS in de scholen.

  Thema

  PBS strategieën en duurzaamheid

  Masterclass en keynote Brandi Simonsen

  De keynote zal dit jaar verzorgd worden door Brandi Simonsen en zal gaan over de praktische kant van PBS strategiën en duurzaamheid. Zij zal tevens de Masterclass geven met als titel"Supporting Teachers’ Classroom Implementation of Positive Behavior Support to Promote Sustainability ".

  Dr. Simonsen is een universitair hoofddocent Speciaal Onderwijs aan de Neag School of Education en is co-directeur van het Center for Behavioral Education and Research (CBER; www.cber.org) aan de Universiteit van Connecticut.

  PBS Europe Network Meeting en Preconferentie Onderzoek Symposium


  4 sprekers tonen hun PBS onderzoek binnen Europa.

  Programma Preconferentie Onderzoek Symposium 9-11-17:

  13.00-13.15Introductie en welkom
  13.15-13.451e spreker - prof. dr. Anna Maria Hintz
  (University of Siegen)
  13.45-14.152e spreker - dr. Lefki Kourea (University of Cyprus)
  & dr. Ivana Batalero Kokic (University of Split tbc)
  14.15-14.30Discussie
  14.30-15.00Pauze
  15.00-15.303e spreker - drs. Monique Nelen
  (Windesheim University of Applied Science, tbc)
  15.30-16.004e spreker - dr. Lorene Prigent (France)
  prof. dr. Hannu Savolainen (University of Jyvaskyla, Finland, tbc)
  16.00-16.15Discussie
  16.15-16.45Evaluatie
  17.00Inloop Masterclass

  Programma Masterclass donderdag 09-11-17:

  17.00-17.30Inloop met voorgerecht
  17.30-19.00Masterclass "Supporting Teachers’ Classroom Implementation
  of Positive Behavior Support to Promote Sustainability"
  19.00-19.45Buffet
  19.45-20.45Masterclass vervolg
  20.45-21.00Afsluiting met nagerecht

  Programma Conferentie vrijdag 10-11-17:

  09.30-10.00Inloop
  10.00-10.15Welkom en opening
  10.15-11.15Keynote "Classroom PBIS: Make Every Moment Count"
  11.15-11.30Korte pauze
  11.30-12.45Workshopronde 1
  12.45-13.30Lunch met informatiemarkt
  13.30-14.45Workshopronde 2
  14.45-14.55Overgang workshop 2 naar workshop 3
  14.55-16.10Workshopronde 3
  16.10-16.40Afsluiting met borrel/hapje

  Innovatieprijs SWPBS

  Heb jij een good practice ontwikkeld voor jouw school/ samenwerkingsverband of onderzoek gedaan binnen het gedachtegoed van SWPBS?
  Dan nodigen wij je van harte uit om mee te laten dingen naar de SWPBS innovatie prijs.

  Drie genomineerden krijgen gratis toegang tot de SWPBS conferentie op vrijdag 10 november 2017 in Utrecht.
  De winnaar wordt tijdens dit congres bekend gemaakt en ontvangt ook een boek naar keuze.

  Hoe kun je meedingen?

  In 2016 heeft Femke van der Meer van NSG Groenewoud te Nijmegen met het “Project Van een fixed mindset naar een growth mindset binnen SWPBS” gewonnen.

  English site
  logo.JPG
  Aanmelden
  Programma & workshops

  Kosten en aanmelden

  Preconferentie € 50
  Masterclass € 100
  Conferentie € 220 - bij inschrijving voor 01-09-17: € 195

  Locatie

  Cursus- en vergadercentrum Domstad
  Koningsbergerstraat 9
  3531 AJ Utrecht

  Bezoek de algemene website SWPBS

  Validatie Masterclass Validatie Masterclass Validatie conferentie Validatie conferentie

  Twitter

  #swpbsconferentie

  0_Kinderpostzegels.jpg

  Symposium PBS en Sociale Veiligheid in het Speciaal Onderwijs

  Deelnemers kunnen vanaf workshopronde 2 kiezen voor deelname aan het symposium.


 • SWPBS Masterclass and Conference (09-11-2017 & 10-11-2017, Utrecht)

  The Windesheim Expertise Centre for PBS (Windesheim University of Applied Sciences) and the Fontys University of Applied Sciences (Kenniscentrum Gedrag) will organise/are organising the 9th annual Dutch Conference on School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) on November 10th 2017 in Utrecht. The conference is organised with a special international strand.

  On November 9th 2017 a PBS Europe Network Meeting, a pre-conference Research Symposium and a pre-conference Masterclass, will also take place in the same venue in Utrecht.

  Theme of the conference

  PBS strategies and sustainability on all three Tiers

  Masterclass en keynote Brandi Simonsen

  Our main speaker is Dr. Brandi Simonsen, Associate Professor at the University of Connecticut, US.

  She will deliver two presentations:
  Dr. Simonsen’s presentation at the masterclass on November 9th focuses on sustainability and teacher professional development. Her keynote on November 10th will focus on classroom procedures.

  PBS Europe Network Meeting and Pre-Conference Research Symposium

  The PBS Europe Network Meeting is for Network members only. It will be organised prior to the Pre-Conference. Membership is open for all professionals interested in implementation and research on PBS throughout Europe. If you are interested and want to join, please email dr. Sui Lin Goei (sl.goei@windesheim.nl) or dr. Lefki Kourea (kourea.lefki@ucy.ac.cy).

  PBSE Network Meeting 9-11-17

  10.00-12.30 PBSE Network Meet
  12.30-13.00 Lunch

  Pre-conference 09-11-17: European Research Perspectives on PBS Implementation

  13.00-13.15Intro and welcome by dr. Sui Lin Goei (Windesheim/
  VU Amsterdam) and dr. Lefki Kourea (University of Cyprus)
  13.15-13.451st speakerprof. dr. Anna Maria Hintz
  (University of Siegen)
  13.45-14.152nd speaker dr. Lefki Kourea (University of Cyprus)
  & dr. Ivana Batalero Kokic (University of Split tbc)
  14.15-14.30Discussion
  14.30-15.00Teabreak
  15.00-15.303rd Speaker Monique Nelen MsC
  (Windesheim University of Applied Science, tbc)
  15.30-16.004th Speaker dr. Lorene Prigent (France) & prof. dr.
  Hannu Savolainen (University of Jyvaskyla, Finland, tbc)
  16.00-16.15Discussion
  16.15-16.45Lessons Learned and Wrap Up
  17.00Start Masterclass

  Programme Masterclass 9-11-17

  17.00-17.30Welcome and starter
  17.30-19.00Masterclass: start
  19.00-19.45Main course: buffet
  19.45-20.45Masterclass: continuation
  20.45-21.00Wind up with dessert

  Programme Conference 10-11-17

  09.30-10.00Coffee and tea
  10.00-10.15Welcome and opening
  10.15-11.15Keynote
  11.15-11.30Break
  11.30-12.45Workshops round 1
  12.45-13.30Lunch and information market
  13.30-14.45Workshops round 2
  14.45-14.55Transition
  14.55-16.10Workshops round 3
  16.10-16.40Conclusion with drinks and snacks
  logo.JPG
  Registration
  Programme & workshops

  Costs

  Pre-Conference Research Symposium € 50
  Masterclass € 100
  Conference € 220 - registration before 01-09-17: € 195

  Programme conference 2016. A new programme will be available in July 2017.

  Location

  Cursus- en vergadercentrum Domstad
  Koningsbergerstraat 9
  3531 AJ Utrecht

  Twitter

  #swpbsconferentie


 • Studiedag Klassen- en onderwijsassistenten (13-04-2018, Tilburg)

  Vooraankondiging

  Landelijke studiedag voor klassen -en onderwijsassistenten op vrijdag 13 april 2018 georganiseerd door Fontys OSO.

  Gedrag & Leren
  Jullie zijn van harte uitgenodigd op de 13e landelijke studiedag in Tilburg. Er zijn deskundige sprekers, interessante workshops en er is veel gelegenheid om met én van elkaar te leren. De landelijke studiedag is dé plek voor informatie, motivatie en inspiratie!
  Op basis van de evaluatie van de vorige studiedag is er komend jaar méér keuze in workshops en er is een derde ronde toegevoegd.

  In het onderwijs hebben we dagelijks te maken met gedrags- en leervraagstukken. Het gedrag van de leerling kan enerzijds complex zijn waardoor het leren van de leerling wordt beïnvloed. Anderzijds kan de onderwijsbehoefte op leergebied ingewikkeld zijn waardoor gedragsproblemen ontstaan en onze handelingsverlegenheid toeneemt. Tijdens deze studiedag besteden we aandacht aan mogelijke oorzaken van gedrags- en leervraagstukken. Daarnaast belichten we jouw rol als professional en de begeleidingsmogelijkheden.

  Aanmelden kan vanaf eind november 2017. Kosten: 160 euro.
     

  Programma

  09.30-10.00 uur Inloop
  10.00-10.15 uur Welkom
  10.15-11.15 uur Eerste workshopronde
  11.15-11.30 uur Korte pauze
  11.30-12.30 uur Tweede workshopronde
  12.30-13.30 uur Lunch
  13.30-14.00 uur Good practice
  14.00-14.15 uur Korte pauze
  14.15-15.15 uur Derde workshopronde
  15.15-16.00 uur Afsluiting met een drankje

  Datum en Tijd

  Vrijdag 13 april 2018
  09.30-16.00 uur

  Locatie

  Campus Stappegoor, Mollergebouw P1, Professor Goossenslaan 1, 5022 DM Tilburg

  Locatiekaart op adres: Campus Stappegoor, Mollergebouw P1, Professor Goossenslaan 1, 5022 DM Tilburg

  Contact

  Mirjam Brekelmans

  Bel