Bijeenkomst Hechtingsproblematiek (24-01-2018, Sittard)

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) en Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching (LBRT) regio Limburg werken samen op regionaal niveau.

Deze samenwerking versterkt het inhoudelijk aanbod voor een brede doelgroep onderwijsprofessionals, zoals leraren PO en VO, intern begeleiders, remedial teachers, ambulant begeleiders, orthopedagogen, Master EN studenten, logopedisten, enz.

In het kader van deze samenwerking vindt er op woensdag 24 januari 2018 van 19.30 - 21.30 uur een inspirerende, interactieve bijeenkomst plaats met als thema Hechtingsproblematiek.

Inhoud bijeenkomst

Hechtingsproblemen worden in het onderwijs niet altijd herkend. Gedrag waarbij sprake is van tekort aan motivatie, angst, depressie, verslaving kunnen veroorzaakt worden door onveilige hechting. Op deze thema-avond leren we problematisch hechtingsgedrag herkennen en krijgen we handvatten hoe met onveilig gehechte kinderen om te gaan.  Ook krijgen we tips om de individuele, klassen- en schoolsituatie gunstig in te richten.

In het eerste deel van de avond zal ingegaan worden op de ontwikkeling van veilige hechting en verstoorde hechting. Beschermende en risicofactoren komen aan bod. Theorie en filmmateriaal vullen elkaar hierbij aan.

In het tweede deel van de avond gebruiken we de basiskennis om in een interactief werkcollege vragen uit de praktijk te beantwoorden.

Actuele informatie rond het thema hechting is o.a. te vinden op: https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Hechting-en-hechtingsproblemen

Gastspreker

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Heidi Taubert, klinisch psycholoog.

image289748583562121901.jpg

Programma

19:00- 19:30 uurInloop en registratie
19:30- 20:15 uurInteractieve workshop
Korte pauze
20:30- 21:30 uurVervolg interactieve workshop
21:30- 22:00 uurMogelijkheid tot informele ontmoeting

Voor wie?

Leden LBRT, studenten Master EN Fontys en overige belangstellenden.