Meertaligheid EN (3-11-2017, Sittard)

Op vrijdagmiddag 3 november 2017 organiseren Fontys OSO en Maastricht University voor de derde keer op rij een interactieve themamiddag over meertaligheid. Meld je hier aan.

De Educational Needs (EN) van de volgende kinderen en jongeren staan centraal:
·         meertalig en autisme;
·         meertalig en een taalontwikkelingsstoornis;
·         meertalig en doof of slechthorend.

Wetenschappers, professionals, studenten, ervaringsdeskundigen slaan samen een brug tussen wetenschap en praktijk.


Programma

Volgt z.s.m. 

Julie Droeghaag, jeugdstadsdichter Sittard-Geleen, komt een creatieve bijdrage leveren aan het programma.

*
Meer informatie over de indeling van de middag en het programma volgt snel. Bekijk daarom regelmatig deze pagina.
*Deelname aan het programma is gratis.
*Voor meer informatie mag je contact opnemen met
Anja van Schijndel.

Sprekers

Elma Blom (1972) heeft Nederlands gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar ze in 2003 ook promoveerde. Na enige tijd als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt te hebben op het gebied van vroege en late tweede taalverwerving, verwierf ze een Marie Curie beurs om onderzoek in Canada te gaan verrichten. Momenteel werkt ze als universitair hoofddocent bij de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, waar ze doceert over taalontwikkeling, meertaligheid en taalontwikkelingsstoornissen. Elma geeft regelmatig lezingen in binnen- en buitenland en heeft vele publicaties op haar naam staan. Haar onderzoek richt zich op de parallelle ontwikkeling van talen, dialecten of registers, het onderscheiden van taalachterstand door meertaligheid en aangeboren taalontwikkelingsstoornis, de invloed van taalomgeving, cognitieve effecten van meertaligheid en diagnostiek bij meertalige kinderen. 

Beppie van den Bogaerde is vanaf 2013 hoogleraar NGT (Nederlandse Gebarentaal) bij de Universiteit van Amsterdam. Hier onderzoekt zij de verwerving van bimodale tweetaligheid (tweetaligheid in een gesproken taal en een gebarentaal)  van dove en horende kinderen van dove ouders. Hierover heeft zij veel gepubliceerd, samen met Anne Baker. Sinds 2007 is zij Lector Dovenstudies bij Hogeschool Utrecht. Samen met docent/onderzoekers en studenten wordt hier onderzoek gedaan naar de didactiek van NGT-als-L2 onderwijs, naar tolkaspecten en naar de Dovengemeenschap in Nederland.


Petra Hendriks is hoogleraar Semantiek en Cognitie aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op taalbegrip en de ontwikkeling van taalbegrip bij kinderen. In samenwerking met Accare en de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen doet ze onderzoek naar de taal- en communicatieproblemen bij kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis. Door te kijken naar de cognitieve mechanismen die een rol spelen bij de verwerving en het begrip van taal probeert ze meer inzicht te krijgen in de aard van deze taal- en communicatieproblemen.


Delphine Jacobs is kinderpsychiater. Sinds 2016 maakt ze een doctoraat in het Centrum voor Biomedische Ethiek van de KU Leuven. Daarvoor werkte ze gedurende 15 jaar als klinisch kinderpsychiater in een internaat voor kinderen met chronische kinderpsychiatrische problemen, en in een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (voor kinderen tot 6 jaar). Ze doet nu onderzoek aan de hand van interviews van dokters en ouders van een jong kind zonder verstandelijke beperking, met de bedoeling hun persoonlijke manier van begrijpen en ervaren van een diagnose autisme te achterhalen. Ze heeft een bijzondere interesse in de ontwikkeling van jonge kinderen, zowel talig en motorisch, als sociaal en emotioneel.

Tessel Boerma studeerde aan het University College in Utrecht en heeft daar haar interesse voor de taalwetenschap en taalontwikkeling ontdekt. Na haar bachelor behaald te hebben, is zij begonnen aan de research master 'Linguistics' in Utrecht. Tijdens deze master richtte zij zich op taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen en liep ze stage bij Koninklijke Kentalis. In 2013 begon Tessel bij de Universiteit Utrecht aan haar promotieonderzoek over de effecten van een taalontwikkelingsstoornis en meertaligheid op de talige en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Op 27 oktober 2017 zal zij dit proefschrift verdedigen. Na het afronden van haar promotieonderzoek, is Tessel gestart als postdoctoraal onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en zet zij haar werk gericht op taalontwikkeling bij klinische populaties voort.Met medewerking van:

 

Datum en Tijd

Vrijdag 3 november 2017
Tijd: volgt z.s.m.

Locatie

Campus Sittard, Mgr. Claessenstraat 4, Sittard

Locatiekaart op adres: Campus Sittard, Mgr. Claessenstraat 4, Sittard