SWPBS Masterclass en Conferentie (09-11-2017 en 10-11-2017, Utrecht)

Op 10 november 2017 organiseert het kenniscentrum Gedrag van Fontys Hogescholen en het Expertisecentrum PBS Windesheim voor de 9e keer de School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)-conferentie.

Op 9 november 2017 wordt er in samenwerking met PBS Europe een PBS Europe Network Meeting georganiseerd en een Preconferentie Onderzoek Symposium. In de avond zal ook een Masterclass gegeven worden.

Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. SWPBS is een raamwerk om goede schoolresultaten te bereiken. De SWPBS aanpak zorgt ervoor dat alle leerlingen de meest effectieve interventies in de klas aangeboden krijgen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. SWPBS is geen curriculum en geen methodiek, maar SWPBS biedt een operationeel model dat scholen direct ondersteunt bij effectief onderwijs. SWPBS kan beschouwd worden als een aanpak die antwoord geeft op moeilijke onderwijssituaties.

Voor wie?

Conferentie:
De conferentie is interessant voor iedereen die in of met scholen werkt aan een positief leef- en werkklimaat in de school, dat ten goede komt aan gedrag en leerprestaties van alle leerlingen en aan het werkklimaat voor het personeel.

Masterclass:
De masterclass is bedoeld voor management en ondersteuners zoals PBS-coaches, PBS-medewerkers en PBS-specialisten en leden van Zorgondersteuningsteams/ZAT’s die in hun praktijk bezig zijn met SWPBS in de scholen.

Thema

PBS strategieën en duurzaamheid

Masterclass en keynote Brandi Simonsen

De keynote zal dit jaar verzorgd worden door Brandi Simonsen en zal gaan over de praktische kant van PBS strategiën en duurzaamheid. Zij zal tevens de Masterclass geven met als titel"Supporting Teachers’ Classroom Implementation of Positive Behavior Support to Promote Sustainability ".

Dr. Simonsen is een universitair hoofddocent Speciaal Onderwijs aan de Neag School of Education en is co-directeur van het Center for Behavioral Education and Research (CBER; www.cber.org) aan de Universiteit van Connecticut.

PBS Europe Network Meeting en Preconferentie Onderzoek Symposium


4 sprekers tonen hun PBS onderzoek binnen Europa.

Programma Preconferentie Onderzoek Symposium 9-11-17:

13.00-13.15Introductie en welkom
13.15-13.451e spreker - prof. dr. Anna Maria Hintz
(University of Siegen)
13.45-14.152e spreker - dr. Lefki Kourea (University of Cyprus)
& dr. Ivana Batalero Kokic (University of Split tbc)
14.15-14.30Discussie
14.30-15.00Pauze
15.00-15.303e spreker - drs. Monique Nelen
(Windesheim University of Applied Science, tbc)
15.30-16.004e spreker - dr. Lorene Prigent (France)
prof. dr. Hannu Savolainen (University of Jyvaskyla, Finland, tbc)
16.00-16.15Discussie
16.15-16.45Evaluatie
17.00Inloop Masterclass

Programma Masterclass donderdag 09-11-17:

17.00-17.30Inloop met voorgerecht
17.30-19.00Masterclass "Supporting Teachers’ Classroom Implementation
of Positive Behavior Support to Promote Sustainability"
19.00-19.45Buffet
19.45-20.45Masterclass vervolg
20.45-21.00Afsluiting met nagerecht

Programma Conferentie vrijdag 10-11-17:

09.30-10.00Inloop
10.00-10.15Welkom en opening
10.15-11.15Keynote "Classroom PBIS: Make Every Moment Count"
11.15-11.30Korte pauze
11.30-12.45Workshopronde 1
12.45-13.30Lunch met informatiemarkt
13.30-14.45Workshopronde 2
14.45-14.55Overgang workshop 2 naar workshop 3
14.55-16.10Workshopronde 3
16.10-16.40Afsluiting met borrel/hapje

Innovatieprijs SWPBS

Heb jij een good practice ontwikkeld voor jouw school/ samenwerkingsverband of onderzoek gedaan binnen het gedachtegoed van SWPBS?
Dan nodigen wij je van harte uit om mee te laten dingen naar de SWPBS innovatie prijs.

Drie genomineerden krijgen gratis toegang tot de SWPBS conferentie op vrijdag 10 november 2017 in Utrecht.
De winnaar wordt tijdens dit congres bekend gemaakt en ontvangt ook een boek naar keuze.

Hoe kun je meedingen?

In 2016 heeft Femke van der Meer van NSG Groenewoud te Nijmegen met het “Project Van een fixed mindset naar een growth mindset binnen SWPBS” gewonnen.

English site
logo.JPG
Aanmelden
Programma & workshops

Kosten en aanmelden

Preconferentie € 50
Masterclass € 100
Conferentie € 220 - bij inschrijving voor 01-09-17: € 195

Locatie

Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Bezoek de algemene website SWPBS

Validatie Masterclass Validatie Masterclass Validatie conferentie Validatie conferentie

Twitter

#swpbsconferentie

0_Kinderpostzegels.jpg

Symposium PBS en Sociale Veiligheid in het Speciaal Onderwijs

Deelnemers kunnen vanaf workshopronde 2 kiezen voor deelname aan het symposium.