Archief

 • Alumni terugkomdag 23 juni 2016

  Alumni terugkomdag 23 juni 2016

  Wat vraagt dit van ons als onderwijsprofessional?

  De afgelopen 2 jaar is hard gewerkt aan de invoering van passend onderwijs.
  Wat zijn de opbrengsten tot nu toe?
  Hoe verloopt de samenwerking met ketenpartners als wijkteam, jeugdgezondheidszorg en zorgbieders?
  En wat betekent passend onderwijs voor leraar, coördinator, leidinggevende, school, ouder en leerling?
  Lukt het een integrale aanpak te realiseren?

  Kortom: wat gaat er goed en wat zijn knelpunten?
  Maar ook: welke ondersteunende rol kunnen Masters SEN spelen?

  Daarover gaat de presentatie en het gesprek met alumni tijdens de terugkomdag op donderdag 23 juni 2016.

  Locatie en tijd

  Deze alumnibijeenkomst wordt gehouden in Tilburg,
  Campus Stappegoor, Prof. Goossenslaan.

  Tijd: 14.00-17.00 uur.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Spreker

  José Wichers-Bots
  Projectleider
  Fontys Kenniscentrum Passend Onderwijs

  Wil jij ook uitgenodigd worden voor een terugkomdag alumni?

  Meld je hier aan voor de Alumnivereniging.

  Kosten

  € 10,- (1e keer is de toegang voor alumni MSEN gratis)
  Gratis voor Fontys studenten en medewerkers.

  Passend Onderwijs: transformeren op de werkvloer

  Inschrijven

 • Alumni terugkomdag 18 november 2015

  Alumni terugkomdag 18 november 2015

  Een werkbijeenkomst met als thema: "Implementatie van passende perspectieven voor taal en rekenen" aan de hand van eigen casuïstiek.

  Opzet van de bijeenkomst

  Dit is een vervolg op de alumnibijeenkomst van 10 juni 2015. Voor achtergrondinformatie bekijk de powerpoint.

  Locatie en tijd

  Deze alumnibijeenkomst wordt gehouden in Tilburg,
  Campus Stappegoor, Prof. Goossenslaan.

  Tijd: 13.30-16.00 uur.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wil jij ook uitgenodigd worden voor een terugkomdag alumni?

  Meld je hier aan voor de Alumnivereniging.

  Meer weten?

  Frans van den Heuvel
  (06) 2233 7453
  Peter Laros
  (06) 1304 6227

  Kosten

  € 10,- (1e keer is de toegang gratis)
  Gratis voor Fontys studenten en medewerkers.

 • Alumni terugkomdag 10 juni 2015

  Alumni terugkomdag 10 juni 2015

  Passende perspectieven voor taal en rekenen

  In deze bijeenkomst verzorgde Frans van den Heuvel een presentatie over de referentieniveaus, opbrengstgericht werken en passende perspectieven.

  Opzet van de bijeenkomst

  1. Algemene informatie over referentieniveaus en passende perspectieven
  2. Workshop rond passende perspectieven voor taal ren rekenen.
  Hierbij komen vragen aan bod zoals:
  • Voor welke leerlingen maak je nu een passend perspectief?
  • Welke bronnen en hulpmiddelen worden gebruikt?
  • Welke knelpunten worden hierbij ervaren?
  • Hoe en wanneer vindt overleg plaats met ouders?
  • Hoe vindt voortgangstoetsing plaats?
  • Hoeveel evaluatiemomenten zijn er?
  • Welk middel wordt gebruikt om het werken met passende perspectieven vast te leggen?
  • Hoe gaat de inspectie om passende perspectieven?

  Bekijk de powerpoint van deze inspirerende middag.

  Vervolgbijeenkomst

  Tijdens de volgende alumni terugkomdag op 25 november 2015 komt er een vervolg hierop met als thema 'implementatie van passende perspectieven aan de hand van eigen casuïstiek.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wil jij ook uitgenodigd worden voor een terugkomdag alumni?

  Meld je hier aan voor de Alumnivereniging.

  Meer weten?

  Frans van den Heuvel
  (06) 2233 7453
  Peter Laros
  (06) 1304 6227

  Kosten

  € 10,- (1e keer is de toegang gratis)
  Gratis voor Fontys studenten en medewerkers.

 • Alumni terugkomdag 26 november 2014
  Sfeerafbeelding Fontys

  26 november 2014

  Thema: Tweetaligheid

  Thema
  • Tweetalige kindertaalverwerving inclusief de gedachtes die daaromheen leven
  • Meertalig opgroeien en het verwerven van het Nederlands
  • Nationale en lokale identiteit door taal
  • Taalnormen
  • Taalkeuze op school en in het gezin
  • Vroege tweetaligheid
  • Onderzoek Maastricht University naar cognitieve voordelen/nadelen van tweetalige dialectsprekende kinderen.

  Spreker
  Prof. Dr. Leonie Cornips

  Wil jij ook uitgenodigd worden voor een terugkomdag alumni?

  Meld je hier aan voor de Alumnivereniging.

 • 26 november 2014

  26 november 2014

  Thema: Tweetaligheid
  Woensdagmiddag: 14.00 - 16.30 uur

  Spreker: Prof. Dr. Leonie Cornips

  Bekijk presentatie Leonie Cornips
  Bekijk presentatie Kirsten van der Heuij

  Locatie

  Tilburg, Onderwijsgebied Stappegoor

  Kosten

  € 10,- (1e keer is de toegang gratis)
  Gratis voor MSEN studenten.

  Inschrijven?

  Dat kan door een mail te sturen naar: oso@fontys.nl

  Wil jij ook uitgenodigd worden voor een terugkomdag alumni?

  Meld je hier aan voor de Alumnivereniging.

 • Alumni terugkomdag 4 juni 2014
  Sfeerafbeelding Fontys

  4 juni 2014

  Thema: Werken met ontwikkelingsperspectieven in het (S)BO

  Wat kunnen we leren over arrangeren van SBO-school De Horst?

  In de afgelopen jaren heeft SBO de Horst gewerkt met het opstellen en monitoren van ontwikkelingsperspectieven.
  Martien Tonnaer, directeur SBO de Horst zal tijdens deze terugkomdag alumni informeren over ontwikkelingsperspectief en arrangeren.

  Tijdens de presentatie is ingegaan op de volgende vragen:
  - Als je het ontwikkelperspectief van een leerling helder hebt, op welke wijze arrangeer je dan het onderwijs? Hoe doe je dat?
  - Wie zitt en er op welk moment aan tafel voor dit arrangement? Wie is eigenaar van het arrangement? De leraar? De IB’er? Wie stuurt aan?
  - Hoe wordt de leerlingen betrokken bij zijn eigen leerplannetje?
  - Hoe heeft deze werkwijze een plek gekregen in de organisatie? Wat waren leermomenten?

  Bekijk presentatie 1 en presentatie 2.

  Wil jij ook uitgenodigd worden voor een terugkomdag alumni?

  Meld je hier aan voor de Alumnivereniging.

 • Alumnidag 15 maart 2017

  Passend Onderwijs: Passie voor Passend Onderwijzen

  Successen, uitdagingen en dilemma’s voor ons als onderwijsprofessional

  Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 is er hard gewerkt aan de invoering. Wat merken we daarvan en wat zijn positieve opbrengsten tot nu toe? Wat betekent passend onderwijs voor de leraar, begeleider, coördinator, leidinggevende, het schoolteam, de schoolorganisaties en ouders? En waarin merkt de leerling het verschil? Hoe verloopt de samenwerking met ouders, het ondersteuningsteam, ketenpartners, het wijkteam, jeugdgezondheidszorg en zorgbieders? Lukt het een integrale aanpak te realiseren? Kortom: Welke successen, uitdagingen en dilemma’s ontmoeten we in de dagelijkse praktijk en professionaliteit? En wat voor rol speel jij als een Master in Educatie hierin?

  Tijdens deze middag geven we samen een boost aan onze passie voor 'Passend onderwijzen'

  Programma

  13.00 uurOpening en inleiding ‘Passend Onderwijs’
  13.10 uurInspiratie 1: Bas Wesseldijk, directeur SWV De Meierij: ‘Passend onderwijs in partnerschap met ouders’
  13.30 uurCasus van Passend Onderwijzen in jouw praktijk: een succesvolle én een kritische casus Kracht, Kans & uitdaging
  14.00 uurHet perspectief van de geschillencommissie en Passend Onderwijzen: parels & kader
  14.30 uurPauze
  14.45 uurInspiratie 2: Anja de Rooij – Alumni M EN ‘Jongeren in deze tijd en Passend Onderwijzen op het MBO’ naar aanleiding van haar praktijkgericht onderzoek
  15.05 uurCasus: Een leerling ‘in beeld’ Ervaringen van een MBO leerling over onbelichte aspecten van haar innerlijke belevingswereld en de invloed ervan op haar schoolse functioneren.
  15.30 uurPassend onderwijzen voor iedere leerling en het belang van ‘de ecologie’ Perspectief op samenwerken in een keten.
  15.55 uurAfronding

  Sprekers

  José Wichers- Bots José Wichers- Bots Marianne den Otter Marianne den Otter