Alumni terugkomdag 10 juni 2015

Alumni terugkomdag 10 juni 2015

Passende perspectieven voor taal en rekenen

In deze bijeenkomst verzorgde Frans van den Heuvel een presentatie over de referentieniveaus, opbrengstgericht werken en passende perspectieven.

Opzet van de bijeenkomst

1. Algemene informatie over referentieniveaus en passende perspectieven
2. Workshop rond passende perspectieven voor taal ren rekenen.
Hierbij komen vragen aan bod zoals:
• Voor welke leerlingen maak je nu een passend perspectief?
• Welke bronnen en hulpmiddelen worden gebruikt?
• Welke knelpunten worden hierbij ervaren?
• Hoe en wanneer vindt overleg plaats met ouders?
• Hoe vindt voortgangstoetsing plaats?
• Hoeveel evaluatiemomenten zijn er?
• Welk middel wordt gebruikt om het werken met passende perspectieven vast te leggen?
• Hoe gaat de inspectie om passende perspectieven?

Bekijk de powerpoint van deze inspirerende middag.

Vervolgbijeenkomst

Tijdens de volgende alumni terugkomdag op 25 november 2015 komt er een vervolg hierop met als thema 'implementatie van passende perspectieven aan de hand van eigen casuïstiek.

Sfeerafbeelding Fontys

Wil jij ook uitgenodigd worden voor een terugkomdag alumni?

Meld je hier aan voor de Alumnivereniging.

Meer weten?

Frans van den Heuvel
(06) 2233 7453
Peter Laros
(06) 1304 6227

Kosten

€ 10,- (1e keer is de toegang gratis)
Gratis voor Fontys studenten en medewerkers.