Alumnidag 15 maart 2017

Passend Onderwijs: Passie voor Passend Onderwijzen

Successen, uitdagingen en dilemma’s voor ons als onderwijsprofessional

Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 is er hard gewerkt aan de invoering. Wat merken we daarvan en wat zijn positieve opbrengsten tot nu toe? Wat betekent passend onderwijs voor de leraar, begeleider, coördinator, leidinggevende, het schoolteam, de schoolorganisaties en ouders? En waarin merkt de leerling het verschil? Hoe verloopt de samenwerking met ouders, het ondersteuningsteam, ketenpartners, het wijkteam, jeugdgezondheidszorg en zorgbieders? Lukt het een integrale aanpak te realiseren? Kortom: Welke successen, uitdagingen en dilemma’s ontmoeten we in de dagelijkse praktijk en professionaliteit? En wat voor rol speel jij als een Master in Educatie hierin?

Tijdens deze middag geven we samen een boost aan onze passie voor 'Passend onderwijzen'

Programma

13.00 uurOpening en inleiding ‘Passend Onderwijs’
13.10 uurInspiratie 1: Bas Wesseldijk, directeur SWV De Meierij: ‘Passend onderwijs in partnerschap met ouders’
13.30 uurCasus van Passend Onderwijzen in jouw praktijk: een succesvolle én een kritische casus Kracht, Kans & uitdaging
14.00 uurHet perspectief van de geschillencommissie en Passend Onderwijzen: parels & kader
14.30 uurPauze
14.45 uurInspiratie 2: Anja de Rooij – Alumni M EN ‘Jongeren in deze tijd en Passend Onderwijzen op het MBO’ naar aanleiding van haar praktijkgericht onderzoek
15.05 uurCasus: Een leerling ‘in beeld’ Ervaringen van een MBO leerling over onbelichte aspecten van haar innerlijke belevingswereld en de invloed ervan op haar schoolse functioneren.
15.30 uurPassend onderwijzen voor iedere leerling en het belang van ‘de ecologie’ Perspectief op samenwerken in een keten.
15.55 uurAfronding

Sprekers

José Wichers- Bots José Wichers- Bots Marianne den Otter Marianne den Otter