Begeleiden van onderzoekend leren

Hoe effectieve feedback zelfsturing en samenwerking bij leerlingen kan stimuleren.

Uit veel onderzoek blijkt dat feedback het meest krachtige middel kan zijn om leren door leerlingen te bevorderen. In deze cursus leer je om goede feedback te geven: doelgericht, kritisch en gericht op samenwerking en zelfsturing van de leerling. Uit promotieonderzoek blijkt dat het aangeboden traject zowel op de korte termijn, als op de langere termijn effectief is om het feedbackgedrag van leerkrachten te verbeteren, de opvattingen van leerkrachten over feedback tijdens actief leren te veranderen en leerkrachten beter in staat te stellen lessen te begeleiden waarin leerlingen actief leren.

De cursus 'Begeleiden van onderzoeken leren' heeft als doel dat leerkrachten betere feedback gaan geven aan hun leerlingen tijdens actief leren. Hierbij staat het begeleiden van conceptuele kennisopbouw, samenwerking en zelfsturing door de leerling centraal, vanuit een coachende rol van de leerkracht.

Wat biedt deze cursus?

Praktische Informatie: 
De cursus bestaat uit 4 cycli van activiteiten. Elke cyclus bestaat uit:
1. Een informatieve bijeenkomst; bespreking van theorie en praktijk aan de hand van filmbeelden en actieve werkvormen. 
2. Het (laten) filmen van een les die je geeft in je eigen klas (±15 minuten), waarin je bewust aan de centraal gestelde doelen werkt. 
3. Het bekijken van je eigen film; je selecteert daaruit een fragment waar je trots op bent en een fragment waar je een vraag bij hebt, aan de hand van de gestelde doelen.
4. Begeleide intervisie; het bekijken en bespreken van ieders videofragmenten in groepjes van drie of vier personen.

In de cursus wordt gewerkt aan de volgende doelen: 
• Je kent de richtlijnen vanuit de theorie voor het geven van feedback tijdens actief leren en de situatie in de praktijk.
• Je hebt zicht op je eigen feedbackgedrag en kunt dit beschrijven
• Je bent je bewust van de voorwaarden voor het geven van feedback tijdens actief leren en kent oplossingen voor organisatorische problemen zoals tijdgebrek.
• Je kent het verschil tussen activiteiten, producten en leerdoelen en je kunt doelgerichte feedback geven.
• Je weet wat BKC feedback inhoudt (bevestigend, kritisch en constructief); en je kunt deze feedback geven.
• Je kent de optimale manier van feedback geven: een balans tussen begeleiden en sturen en je kunt op een begeleidende manier feedback geven.
• Je kunt verschillende soorten vragen stellen waarmee je het denken van leerlingen op hogere niveaus kunt stimuleren.
• Je begrijpt wat metacognitie is en je kunt de ontwikkeling ervan bij leerlingen kunt stimuleren.
• Je weet wanneer samenwerking leren bevordert en wat de rol van feedback hierbij is. Je kunt feedback gericht op de samenwerking geven. 

Cursusinfo

Doelgroep: PO
Contacturen: 16
totaal SBU: 64
Groepsgrootte: in overleg
Plaats: op locatie
Kosten: op aanvraag

Contact

Anja van Schijndel

Sfeerafbeelding Fontys
Mail mij