Actueel aanbod

 • Studiedag Klassen- en onderwijsassistenten (07-04-2017, Tilburg)

  Klassen- en onderwijsassistenten en leraarondersteuners zijn een onmisbare schakel in het (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs. Jullie zijn van harte uitgenodigd op deze 12e landelijke studiedag. De landelijke studiedag is dé plek voor informatie, motivatie en inspiratie! Er zijn deskundige sprekers, interessante workshops voor alle werkvelden en er is veel gelegenheid om met én van elkaar te leren. Er is dit jaar ook een workshop die specifiek gericht is op het V(S)O.   

  Gedragsvraagstukken

  In het onderwijs hebben we dagelijks te maken met gedragsvraagstukken rondom leerlingen. Het gedrag van de leerling kan complex zijn, waardoor onze handelingsverlegenheid toeneemt. Tijdens deze studiedag besteden we aandacht aan mogelijke oorzaken van complex gedrag. Daarnaast belichten we jouw rol als professional en de begeleidingsmogelijkheden.      

  Programma

  09.30-10.00 uur Inloop
  10.00-10.10 uur Dagvoorzitter: Yvonne Richards
  10.10-11.15 uur Gedragsvraagstukken en professioneel handelen door Yvonne Richards
  11.15-11.30 uur Pauze
  11.30-12.30 uur Eerste workshopronde
  12.30-13.30 uur Lunch
  13.30-14.00 uur Good practice: Anouk Middelkoop- van Erp
  14.00-14.15 uur Pauze
  14.15-15.15 uur Tweede workshopronde

  Workshops

  1. Gedragsproblematiek (o.a. agressie) en structuur in het V(S)O - Astrid Lindenburg

  2.  Het brein: gedrag en aanpak. - Marcel van de Wiel

  3. Trauma sensitief onderwijs - Do Quekel

  4. Complex gedrag door taalproblemen - Anouk Middelkoop- van Erp   

  Bekijk de inhouden van de workshops.

  Aanmelden

  Datum en Tijd

  Vrijdag 7 april 2017
  09.30-16.00 uur

  Kosten

  € 160,-

  Locatie

  Campus Stappegoor, Mollergebouw P1, Professor Goossenslaan 1, 5022 DM Tilburg

  Locatiekaart op adres: Campus Stappegoor, Mollergebouw P1, Professor Goossenslaan 1, 5022 DM Tilburg


 • Workshop Tweetaligheid en cognitie (12-04-2017, Sittard)

  Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) en Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching (LBRT) regio Limburg werken samen op regionaal niveau. Deze samenwerking versterkt het inhoudelijk aanbod voor een brede doelgroep onderwijsprofessionals, zoals leraren PO en VO, intern begeleiders, remedial teachers, ambulant begeleiders, orthopedagogen, Master EN studenten, logopedisten, enz. In het kader van deze samenwerking vindt op woensdag 12 april 2017 een bijeenkomst plaats met als thema: ‘Tweetaligheid en cognitie’

  Inhoud bijeenkomst

  Mevr. Leonie Cornips vertelt in deze workshop meer over vooroordelen en misverstanden rondom meertaligheid en waar deze vandaan komen. Hoe komt het dat meertaligheid als een probleem ervaren wordt? Is het zo dat meertalige kinderen inclusief dialectsprekende kinderen automatisch een taalachterstand hebben? Om die vraag te beantwoorden vertelt zij over recent onderzoek naar cognitie en dialectsprekende kinderen in Limburg en Friesland. Hoe kan de onderwijspraktijk recht doen aan meertaligheid als een kerncompetentie van kinderen? Veel basisscholen introduceren Engels als onderwijstaal. Wat zijn de eerste resultaten van dit tweetalig Engels-Nederlands onderwijs en wat zegt dat over andere didactische meertalige werkvormen die mogelijk zijn?

  Gastspreker

  Prof. Dr. Leonie Cornips  is onderzoeker sociolinguïstiek aan het Meertens Instituut (KNAW) in Amsterdam en hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit van Maastricht. Voor De Limburger/Limburgs Dagblad schrijft zij tweewekelijkse columns die vaak meertaligheid als onderwerp hebben.

  Programma

  19.00 uur Inloop
  19.30-21.30 uur Workshop met korte pauze
  21.30-22.00 uur Gelegenheid tot napraten

  Voor wie?

  Leden LBRT, studenten Master EN Fontys en overige belangstellenden.

 • SWPBS Masterclass en Conferentie (09-11-2017 en 10-11-2017, Utrecht)

  Op 9 en 10 november 2017 organiseert het kenniscentrum Gedrag van Fontys Hogescholen en het Expertisecentrum PBS Windesheim voor de 9e keer de School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)-conferentie.

  Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. SWPBS is een raamwerk om goede schoolresultaten te bereiken. De SWPBS aanpak zorgt ervoor dat alle leerlingen de meest effectieve interventies in de klas aangeboden krijgen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. SWPBS is geen curriculum en geen methodiek, maar SWPBS biedt een operationeel model dat scholen direct ondersteunt bij effectief onderwijs. SWPBS kan beschouwd worden als een aanpak die antwoord geeft op moeilijke onderwijssituaties.

  Keynote

  De keynote zal dit jaar verzorgd worden door Brandi Simonsen en zal gaan over de praktische kant van Sustainability & Professional development.

  Dr. Simonsen is een universitair hoofddocent Speciaal Onderwijs aan de Neag School of Education en is co-directeur van het Center for Behavioral Education and Research (CBER; www.cber.org) aan de Universiteit van Connecticut. Zij is ook de co-coördinator van het noordoosten PBIS Network, en ze is een partner van de National Technical Assistance Center on Positive Behavior Interventions and Supports (PBIS; www.pbis.org). Dr. Simonsen is momenteel de vice-voorzitter van de Association for Positive Behavior Support (www.apbs.org).

  Programma Masterclass donderdag 09-11-17:

  17.00-17.30 uurInloop met voorgerecht
  17.30-19.00 uurMasterclass
  19.00-19.45 uurBuffet
  19.45-20.45 uurMasterclass vervolg
  20.45-21.00 uurAfsluiting met nagerecht

  Programma Conferentie vrijdag 10-11-17:

  09.30-10.00 uurInloop
  10.00-10.05 uurWelkom
  10.05-10.15 uurOpening
  10.15-11.15 uurKey note
  11.15-11.30 uurKorte pauze
  11.30-12.45 uurWorkshopronde 1
  12.45-13.30 uurLunch met informatiemarkt
  13.30-14.45 uurWorkshopronde 2
  14.45-14.55 uurOvergang workshop 2 naar workshop 3
  14.55-16.10 uurWorkshopronde 3
  16.10-16.40 uurAfsluiting met borrel/hapje

  Voor wie?

  Conferentie:
  De conferentie is interessant voor iedereen die in of met scholen werkt aan een positief leef- en werkklimaat in de school, dat ten goede komt aan gedrag en leerprestaties van alle leerlingen en aan het werkklimaat voor het personeel.

  Masterclass:
  De masterclass is bedoeld voor management en ondersteuners zoals PBS-coaches, PBS-medewerkers en PBS-specialisten en leden van Zorgondersteuningsteams/ZAT’s die in hun praktijk bezig zijn met SWPBS in de scholen.


  Kosten en aanmelden

  Conferentie € 220
  Masterclass € 100

  Programmaboekje en workshopkeuzes conferentie 2016. In juli 2017 wordt hier nieuwe informatie geplaatst.

  Locatie

  Cursus- en vergadercentrum Domstad
  Koningsbergerstraat 9
  3531 AJ Utrecht

  Bezoek de algemene website SWPBS

  Validatie Masterclass Validatie Masterclass Validatie conferentie Validatie conferentie

  Twitter

  #swpbsconferentie


 • Conferentie 10xBETER

  Het Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) en de Fontys Hogeschool Kind en Educatie (HKE) geven alumni een podium voor het delen van praktijkontwikkelingen. Deze praktijkontwikkelingen zijn tot stand gekomen dankzij onderzoek dat voor het behalen van de mastergraad noodzakelijk is. 

  Onderzoeksprijs

  Op deze dag reiken we ook de onderzoeksprijs '10xBETER' 2017 uit. De beste drie onderzoekers worden bijzonder in het zonnetje gezet en ontvangen daarnaast een geldprijs die besteed kan worden aan verder onderzoek. 

  Programma

  13.30-13.50 uurOntvangst met koffie/thee
  14.00-14.15 uurOpening door lector
  14.20-15.45 uurWorkshopronde 1 en 2
  15.50-16.20 uurLezing lector
  16.20-16.55 uurUitreiking onderzoeksprijs & presentatie Magazine '10keerbeter'
  17.00 uurToost op '10 genomineerden' in ‘Proost’

 • Avondacademie (16-05-2017, Eindhoven)

  We leven in een tijd van grote maatschappelijke uitdagingen. De samenleving heeft daarbij hoge verwachtingen van het onderwijs. Om daaraan tegemoet te kunnen komen, hebben we excellente leraren, leiders en specialisten nodig. Professionals die een leven lang onderzoekend blijven leren, van en met elkaar.

  Fontys organiseert de avondacademie. Tijdens deze avond wordt, op basis van (actuele) thema’s een bijdrage geleverd aan het vergroten van de inhoudelijke expertise van onderwijsprofessionals (PO, VO en MBO, HBO). Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden voor inspiratie, uitwisseling, intervisie en casuïstiek.

  Programma

  18.45-19.00 uurOntvangst met koffie/thee
  19.00-19.10 uurOpening door Mariette Haasen
  19.10-20.10 uurWorkshopronde 1: Inspireren
  20.10-20.25 uurPauze en mogelijkheid tot uitwisseling
  20.25-21.30 uurWorkshopronde 2: Intervisie en uitwisseling op thema

  Workshops

  TitelSpreker
  Autisme een uitdaging die pastJan Schrurs
  Samen werken aan gedragJacqueline van Swet en Yvonne Richards
  Praktijkgericht, professioneel en inzichtelijk leerontwikkeling analyseren en communiceren m.b.v. DLE-ToolJacqueline Kniepstra (Master SEN) en Dirk Kniepstra
  Inspireren van leerlingenKlaas-Jan Kuper
  Opbrengstgericht spelenAleid Beets Kessens