Workshop Tweetaligheid en cognitie (12-04-2017, Sittard)

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) en Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching (LBRT) regio Limburg werken samen op regionaal niveau. Deze samenwerking versterkt het inhoudelijk aanbod voor een brede doelgroep onderwijsprofessionals, zoals leraren PO en VO, intern begeleiders, remedial teachers, ambulant begeleiders, orthopedagogen, Master EN studenten, logopedisten, enz. In het kader van deze samenwerking vindt op woensdag 12 april 2017 een bijeenkomst plaats met als thema: ‘Tweetaligheid en cognitie’

Inhoud bijeenkomst

Mevr. Leonie Cornips vertelt in deze workshop meer over vooroordelen en misverstanden rondom meertaligheid en waar deze vandaan komen. Hoe komt het dat meertaligheid als een probleem ervaren wordt? Is het zo dat meertalige kinderen inclusief dialectsprekende kinderen automatisch een taalachterstand hebben? Om die vraag te beantwoorden vertelt zij over recent onderzoek naar cognitie en dialectsprekende kinderen in Limburg en Friesland. Hoe kan de onderwijspraktijk recht doen aan meertaligheid als een kerncompetentie van kinderen? Veel basisscholen introduceren Engels als onderwijstaal. Wat zijn de eerste resultaten van dit tweetalig Engels-Nederlands onderwijs en wat zegt dat over andere didactische meertalige werkvormen die mogelijk zijn?

Gastspreker

Prof. Dr. Leonie Cornips  is onderzoeker sociolinguïstiek aan het Meertens Instituut (KNAW) in Amsterdam en hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit van Maastricht. Voor De Limburger/Limburgs Dagblad schrijft zij tweewekelijkse columns die vaak meertaligheid als onderwerp hebben.

Programma

19.00 uur Inloop
19.30-21.30 uur Workshop met korte pauze
21.30-22.00 uur Gelegenheid tot napraten

Voor wie?

Leden LBRT, studenten Master EN Fontys en overige belangstellenden.