Educatieshop

Docenten van Fontys OSO zijn regelmatig (mede)auteur van publicaties. Een aantal van deze boeken kan hier besteld worden.

Klik op het roze plusje achter de titel om de pagina uit te vouwen voor een afbeelding en beschrijving van het boek, en daar zie je ook direct een gekoppeld formulier waarmee je het boek kan bestellen.
Aan het einde van het formulier kun je direct met iDeal betalen. Na ontvangst van de betaling sturen wij je het boek toe.

Sfeerafbeelding Fontys

 • BOEK: OSO31 - Autisme en de grenzen van de bekende wereld

  In dit boek is Olga Bogdashina op zoek naar de grenzen van de bekende wereld. Ze doet dit door kenmerken van autisme te beschrijven waar we tot nu toe geen redelijke verklaringen voor kunnen geven. En toch zijn deze kenmerken vaak genoemd door hoogfunctionerende personen met autisme.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • BOEK: OU04 - Bekwaam & Speciaal

  Rapport waarin een generiek competentieprofiel voor de speciale onderwijszorg wordt beschreven. Dit profiel geeft richting aan de individuele ontwikkeling van de leraar en de ontwikkeling van de professionaliteit van een team als geheel. Een school als geheel dient over alle genoemde competenties te beschikken om een optimale ontwikkeling te kunnen bieden. Met dit competentieprofiel kan nagegaan worden op welke gebieden een schoolteam zich verder kan ontwikkelen. Is dat in de breedte of juist in de diepte? Drie kritische punten vormen de kern van de onderbouwing en de uitwerking van het competentieprofiel. In hoeverre is speciale onderwijszorg te typeren als een eigen domein dat om bijzondere bekwaamheden vraagt? Welke specifieke eisen worden gesteld aan de begeleiding van het leren en de ontwikkeling van leerlingen met een bijzondere hulpvraag? Welke structuur is het meest geschikt om de kenmerkende professionaliteit van leraren speciale onderwijszorg in beeld te brengen?

  Sfeerafbeelding Fontys

 • BOEK: OSO05 - Coping

  Marc Segar, biochemicus, heeft zelf het Aspergersyndroom. Vanuit eigen ervaring noteert hij de ongeschreven regels bij dit probleem. Ze zijn verdeeld in 'rubrieken', zoals: piekeren, lichaamstaal, gesprekken voeren, seksualiteit en uitgaan, zelfstandig wonen, op reis gaan,...

  De toon is opvallend direct en alle informatie wordt gepresenteerd in korte, overzichtelijke teksten. Het is duidelijk dat de auteur zelf de problemen kent en ermee om wil gaan.

  Het boek is bestemd voor (jonge) mensen die zelf lijden aan het Aspergersyndroom en voor alle anderen -ouders, hulpverleners,...- die beter willen begrijpen wat het betekent om 'Asperger' te hebben.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • BOEK: OSO29 - De School Video interactie begeleider - Volgend in beweging

  In het boek ‘De School Video Interactie Begeleider. Volgend in beweging.’ bieden een aantal opleiders in SVIB verschillende invalshoeken op de diversiteit aan kwaliteiten en capaciteiten waarover een SVIbegeleider kan beschikken. Ze beschrijven hoe ze daarin voortdurend tot nieuwe inzichten komen.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • BOEK: EP7 - Dramaqueen of gewoon autisme?

  Als je als begeleider mag werken met mensen met autisme, dien je op zijn minst een autobiografie te hebben gelezen. Dan pas wordt duidelijk hoe pervasief autisme is. De Dramaqueen is erin geslaagd om een helder persoonlijk verhaal te schrijven dat duidelijk maakt hoe lastig de gewoonste dingen voor mensen met autisme zijn. Het boek is versterkend voor mensen met autisme en geeft inzichten over het handelen van begeleiders. Wonderlijk om te lezen hoe bekende personen in verschillende rollen voor verwarring zorgen. Bijzonder ook dat er tussenstappen nodig zijn om de contacten dan weer te normaliseren, terwijl er vanuit neuro-typisch standpunt niets bijzonders is gebeurd.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • BOEK: LEOZ04 - Inclusief Bekwaam

  Onderzoek naar de benodigde competenties van docenten in het voortgezet onderwijs die zogeheten inclusief onderwijs geven

  Sfeerafbeelding Fontys

 • BOEK: OU12 - Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals

  Deze geheel herziene druk van dit veel gebruikte studie- en praktijkboek bevat een aantal aanpassingen en uitbreidingen. In het hoofdstuk over onderzoeksstrategieën is het experiment toegevoegd. In de dagelijkse beroepspraktijk van onderwijs of gezondheidszorg wordt niet gauw een (zuiver) experiment opgezet, maar in de geschiedenis van de sociale wetenschappen zijn goed opgezette (quasi)experimenten van grote invloed geweest. Ook is een bespreking van implementatieonderzoek toegevoegd. Goed onderzoek doen is één ding, het implementeren van de resultaten ervan in levensechte situaties is iets heel anders. Op vele maatschappelijke gebieden (gezondheidszorg, onderwijs, bestuur, veiligheid enz.) wordt in toenemende mate de noodzaak gevoeld om zich naast onderzoek ook bezig te houden met het invoeren van de uitkomsten in de praktijk. Verder is de beschrijving van actieonderzoek gewijzigd en aangepast aan nieuwe inzichten

  Sfeerafbeelding Fontys

 • BOEK: OSO30 - Prikkels in de groep

  Handboek voor leerkrachten en verzorgenden voor de omgang met prikkelgevoelige en daardoor sterk afleidbare kinderen.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • BOEK: OSO18 - School Video Interactie Begeleiding. Van meerdere kanten bekeken

  Artikelen over een begeleidingsmethode in het bijzonder onderwijs.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • BOEK: FF62 - Succes! met ouders

  Succes! met ouders is een inspiratieboek voor het werken met ouderroutines in onderwijs en opvang. Dit boek is geschreven voor professionals in onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Voor alle ouders, maar speciaal voor die ouders die verbonden zijn aan een medezeggenschapsraad of oudercommissie.

  Succes! met ouders' gaat uit van ouderbetrokkenheid door verschillende soorten partnerschap. De basis van een goede samenwerking tussen ouders en professionals is een goede relatie en contact.

  Samen kunnen ze zorgen voor een veilige sfeer en stimulerende leeromgeving voor het kind. Met het boek en de begeleiding werkt u aan het vergroten van ouderbetrokkenheid op uw instelling.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • BOEK: OSO12 - Wat je ziet ben je zelf (met dvd)

  BOEK: OSO12 - Wat je ziet ben je zelf (met dvd)

  Sfeerafbeelding Fontys