BOEK: OSO05 - Coping

Marc Segar, biochemicus, heeft zelf het Aspergersyndroom. Vanuit eigen ervaring noteert hij de ongeschreven regels bij dit probleem. Ze zijn verdeeld in 'rubrieken', zoals: piekeren, lichaamstaal, gesprekken voeren, seksualiteit en uitgaan, zelfstandig wonen, op reis gaan,...

De toon is opvallend direct en alle informatie wordt gepresenteerd in korte, overzichtelijke teksten. Het is duidelijk dat de auteur zelf de problemen kent en ermee om wil gaan.

Het boek is bestemd voor (jonge) mensen die zelf lijden aan het Aspergersyndroom en voor alle anderen -ouders, hulpverleners,...- die beter willen begrijpen wat het betekent om 'Asperger' te hebben.

Sfeerafbeelding Fontys