Kwaliteitsdag LIST

Van harte welkom op onze Kwaliteitsdag voor LIST-scholen! Tijdens deze kwaliteitsdag praten we je bij over actuele ontwikkelingen rondom LIST. We bieden een aantal inspirerende workshops en intervisie aan. En natuurlijk is er ook ruimte voor ontmoeting waarbij ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. De Kwaliteitsdag vindt plaats op vrijdag 17 maart 2023 in Den Bosch.

Wat kun je verwachten?

 • De laatste ontwikkelingen rondom LIST
 • Deskundige sprekers en interessante workshops
 • Gelegenheid om met én van elkaar te leren

Placeholder for Fontys video
'De kwaliteitsdag houdt jouw kennis over LIST actueel!'

Programma

Vrijdag 17 maart 2023

TijdActiviteit
09.30 - 10.00 uurInloop met koffie
10.00 - 10.15 uurWelkom door Michelle Bervoets en Emile Heerkens
10.15 – 11.00 uurLinda van den Bergh en Kim de Jong: gelijke onderwijskansen en LIST
11.15 – 11.30 uurkorte pauze
11.15 – 12.15 uur1e workshopronde
12:15 – 13.15 uurlunchpauze met verkoop kinderboeken
13.15 – 14:15 uur2e workshopronde
14-30 – 15:30 uur3e workshopronde
na 15.30 uurNapraten met een drankje

Inhoud plenair deel

Spreker: Drs. Kim de Jong & Linda van den Bergh

Kim de Jong werkt als docent taal bij de Fontysopleiding Master Educational Needs, is LIST-begeleider en werkte eerder als leerplanontwikkelaar bij SLO en als leesconsulent bij de bibliotheek.

Linda van den Bergh startte haar loopbaan als leerkracht basisonderwijs. Nu is zij lector ‘Waarderen van Diversiteit’. Haar missie is het ontwikkelen van onderbouwde en bruikbare kennis, tools en strategieën die leraren helpen onderwijs te geven waarin iedere leerling volop kansen krijgt. Linda heeft meegeschreven aan Werk maken van gelijke kansen en de NRO leidraad Onderwijs vanuit hoge verwachtingen.

Kinderen verdienen alle kansen om zich te ontwikkelen. Toch weten we dat bepaalde leerlingen meer kansen krijgen dan anderen. Wat is er nodig om de leesmotivatie en leesontwikkeling van alle kinderen te stimuleren? Opvattingen en verwachtingen spelen een belangrijke rol in je perceptie en in je professionele handelen. We bespreken kennis uit theorie en praktijk over kansen(on)gelijkheid en hoge verwachtingen.

Spreker Kim de Jong Spreker Kim de Jong

Spreker Linda van den Bergh Spreker Linda van den Bergh

Workshops

Spreker: Anouk Middelkoop - van Erp

Docent en studentcoach Master EN Fontys OSO met specialisatie taalontwikkeling.

'Gelegentijd' - Een deel van de leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft moeite met lezen. Het proces van leren lezen én in gesprek gaan over de tekst vraagt veel van deze leerlingen. In deze workshop bespreken we hoe je tijdens leesgesprekjes ook impliciete feedback kan geven op de inhoud. Deze feedback draagt bij aan de woordenschat, daagt uit én verifieert of de leerlingen heeft begrepen wat hij/zij leest. Hiervoor dien je gelegenheid én tijd te creëren, ofwel ‘gelegentijd’.

Spreker Anouk Middelkoop - van Erp

Spreker: Michelle Bervoets- van Leeuwen MEd.

LIST-begeleider, docent Fontys OSO, leerkracht meer- en hoogbegaafd onderwijs, taalcoördiantor en lid van ontwikkelteam Groeimindset INOS

Welke onderwijsbehoeften hebben begaafde leerlingen en hoe kunnen we hierop aansluiten met LIST? Deze leerlingen willen graag diep ingaan op een specifiek onderwerp. Ze zijn kennissponzen en willen graag gericht nieuwe kennis opdoen. Hoe kun je lezen nog betekenisvoller maken en de betrokkenheid van de begaafde leerlingen vergroten? Met deze vraag gaan we actief aan de slag.

Spreker Michelle Bervoets- van Leeuwen

Spreker: Marieke Baselmans, LIST-begeleider,

Marieke heeft een eigen kinderboekenwinkel en geeft leesadvies

De drie dimensies van lezen hebben betrekking op de inhoud van het verhaal en de opstelling van de lezer:

 • De recreatieve dimensie: genieten van het lezen op zich (het boek verrijkt de leeswereld);
 • De explorerende dimensie: binnentreden in de wereld van het verhaal (de wereld van het boek is de leefwereld);
 • De reflectieve dimensie: via de wereld van het boek reflecteren op de leefwereld (de boekwereld vergelijken met de leefwereld).

We gaan actief aan de slag om deze dimensies van lezen te koppelen aan voorbeelden uit kinderboeken.

Spreker Marieke Baselmans

Spreker: Marie-Jose de Ridder MA

LIST-begeleider en docent Fontys OSO. Ze houdt zich daarnaast ook bezig met het geven van cursussen begrijpend lezen op scholen en maakt deel uit van een expertgroep motoriek vanuit het Radboud UMC.

LIST werkt met essentiële thema’s waar je vanuit verschillende perspectieven naar kunt kijken. Samen nadenken over dilemma’s en hogere ordevragen stellen om het redeneren te stimuleren is daarbij uitgangspunt. Handig bij het bepalen van essentiële thema’s zijn de doelen voor het jonge kind. In deze workshop geef ik een voorbeeld hoe ik bij de doelen van de leerlijnen kunstzinnige oriëntatie het thema ‘Wauw bijzonder kunstig!’ heb uitgewerkt met 15 prentenboeken.

Je krijgt voor de leerlijnen drama, muziek, dans, beeldend en cultureel erfgoed voorbeelden te zien hoe je doelen kunt koppelen aan kennis en vaardigheden die kinderen kunnen leren en hoe je daarbij prima gebruik kunt maken van prentenboeken. Bij de uitwerking van elk prentenboek is bovendien nog de samenhang gezocht tussen de verschillende leerlijnen van kunstzinnige oriëntatie.

Spreker Marie Jose de Ridder

Spreker: Els Venner MEd

Leerkracht en ambulant begeleider Talent2 – NT2 taalschool Weert

Els vangt samen met haar collega nieuwkomers op en heeft in haar klas kinderen in de leeftijd van +/- 7 t/m 10 jaar. Zij maakt gebruik van de didaktiek van LIST kleuters, aanvankelijk lezen fase 1 en fase 2, Hommel en Stillezen, en werkt met thema’s om kinderen de Nederlandse taal te leren lezen, spreken en schrijven. In deze workshop vertelt ze erover en laat zien hoe zij werkt met deze doelgroep.

Spreker Els Venner

Spreker: Marie-Jose de Ridder MA

LIST-begeleider en docent Fontys OSO. Ze houdt zich daarnaast ook bezig met het geven van cursussen begrijpend lezen op scholen en maakt deel uit van een expertgroep motoriek vanuit het Radboud UMC.

Schrijven met de hand is belangrijk en dat start al veel eerder dan het officiële schrijfonderwijs. Tijdens de LIST-aanpak laten we kleuters ‘schrijven’. In deze workshop gaan we dieper in op de juiste manier om aan de schrijfvoorwaarden te werken. Je krijgt info over de schrijfontwikkeling en we kijken samen wat je kunt doen als kinderen een zwakke motoriek hebben zodat het zelf maken van letters nog niet lukt. Ook besteden we aandacht aan creatieve schrijfopdrachten bij kleuters en kijken we naar individuele vragen van deelnemers. Voor deze workshop is het belangrijk dat de deelnemers vooraf een quickscan afnemen in hun groep. Deze quickscan wordt vooraf naar de deelnemers van de workshop gestuurd zodat je de resultaten mee kunt brengen.

Spreker Marie Jose de Ridder

Spreker: Marjolein Derks MEd

Intern begeleider SO De Pyler

Tijdens de vrije leesmomenten herkent iedereen wel het volgende beeld. De leerling die van achter naar voren door het boek bladert en precies weet hoeveel bladzijdes het boek heeft… De leerling die na één leesles het boek “uit” heeft en het “heel saai” vond… De leerling die het boek rechtop op tafel zet om er vervolgens achter te schuilen zo lang de leesles duurt…. We herkennen allemaal het beeld van leerlingen die moeite hebben om in een leesflow te komen en die het moeilijk vinden om zich te verplaatsen in een verhaal. Leerlingen die de zin van lezen niet zien en die dus ook geen zin in lezen hebben.

Voor deze leerlingen kan een gerichte oriëntatie op het doel van de leesles uitkomst bieden. Wanneer het waarom duidelijk is en er een gerichte opdracht verbonden is aan het lezen, ervaren leerlingen meer betekenis bij het leesproces. Wanneer een activiteit betekenisvol is, verhoogt dit vaak de betrokkenheid. In deze workshop worden een aantal werkvormen gedeeld die leerlingen mogelijk nét dat beetje extra bieden, waardoor zij met meer zin aan een leesactiviteit deelnemen.

Spreker Marjolein Derks

Spreker: Anja van Schijndel MA

Docent en studentcoach Master EN, LIST-begeleider en schoolbegeleider op het gebied van (begrijpend) lezen.

Naar aanleiding van de vraag in onze Teamsomgeving over de beoordeling van het lezen, verkennen we samen hoe de leesontwikkeling van leerlingen weergegeven kan worden op het schoolrapport. Graag wil ik met jullie algemene achtergrondinformatie over het hoe en waarom van het schoolrapport bespreken. Vervolgens wil ik jullie uitdagen om kritisch te kijken naar de eigen praktijk en om good practices te delen.

Spreker Anja van Schijndel

Spreker: Anne van Vugt en Ilona Potter

Anne van Vugt is LIST-begeleider, ambulant begeleider bij Kentalis, Ilona Potter is LIST-begeleider en lees-mediaconsulent bij Bibliotheek Lek & IJssel

Tijdens deze workshop willen we jullie laten ervaren hoe leuk het is om te schrijven. We hebben een aantal tips verzameld die we graag delen. Jullie inspireren elkaar met meegebrachte schrijfproducten. Deze schrijfproducten gebruiken we ook om te kijken in welke schrijffase een leerling zit en met welke interventies je een leerling verder kunt brengen. We duiken samen de boeken in die jullie de komende tijd willen gebruiken om nog meer ideeën op te doen!

Spreker Anne van Vugt Spreker Anne van Vugt

Spreker Ilona Potter Spreker Ilona Potter

Spreker: Drs. Vital Hanssen

LIST-begeleider, docent taal- en leesontwikkelend opleiden Fontys Hogeschool Kind en Educatie, expert meertaligheid

Welke korte interventies kunnen leerkrachten inzetten om van het effect van LIST te vergroten in meertalige groepen?

Spreker: Ingrid Rijnbout-Evers

LIST-begeleider en Kinderboekenjuf

Ingrid helpt als Kinderboekenjuf leerkrachten door middel van boekenbabbels de leesmotivatie bij kinderen te vergroten. Boekenbabbels maken dat leerlingen met plezier lezen, beter begrijpen wat ze lezen en betere leesresultaten behalen. Tijdens deze workshop duiken we de diepte en breedte in en bedenken we samen verschillende boekenbabbels waarmee je aan de slag kunt. Daarnaast word je geleespireerd zodat je vanaf nu de boekenbabbels zo uit je mouw schudt.

Spreker Ingrid Rijnbout - Evers

Spreker: Drs. Mayke Reumkens

LIST-begeleider, orthopedagoog-generalist met eigen praktijk.

Tijdens deze workshop gaan we vooral met elkaar in gesprek. Vragen die in scholen leven, kunnen we met elkaar verkennen. Ieder kan zijn eigen vragen inbrengen. Voorbeelden van vragen die ik krijg zijn:

 • Wat doen jullie als leerlingen moeilijke woorden niet kunnen lezen?
 • Als de hele groep AVI plus haalt, gaan jullie dan nog wel LIST-lezen?
 • Hoe organiseren jullie laag 2 en 3?
 • Hoe vaak houden jullie leesgesprekken met de leerlingen en hoe administreren jullie die?
Spreker Mayke Reumkens

Spreker: Anne van Vugt

LIST-begeleider en ambulant begeleider bij Kentalis

Tijdens deze workshop gaan we vooral met elkaar in gesprek. Vragen die in scholen leven, kunnen we met elkaar verkennen. Ieder kan zijn eigen vragen inbrengen. Voorbeelden van vragen die ik krijg zijn:

 • Laten jullie de dictees uit de methode weg?
 • Hoe organiseren jullie laag 2 en 3?
 • Hoe zorgen jullie dat elk blok 10 minuten duurt?
 • Op welke leerlingen passen jullie het tempo aan bij het voor- en koorlezen?
 • Waar halen jullie extra tekst vandaan in fase 2 om aan voldoende tekst te komen?
Spreker Anne van Vugt

Spreker: Marie-Jose de Ridder MA

LIST-begeleider en docent Fontys OSO. Ze houdt zich daarnaast ook bezig met het geven van cursussen begrijpend lezen op scholen en maakt deel uit van een expertgroep motoriek vanuit het Radboud UMC.

Tijdens deze workshop gaan we vooral met elkaar in gesprek. Vragen die in scholen leven, kunnen we met elkaar verkennen. Ieder kan zijn eigen vragen inbrengen. Voorbeelden van vragen die we krijgen zijn:

 • Welke essentiële thema’s hebben andere scholen?
 • Hoe doen andere scholen het als het gaat om het maken van digitale boeken?
 • Hoe observeer je of een kind zich voldoende ontwikkelt? Wat gebruiken andere scholen daarvoor?
 • Hoe slaan andere scholen hun ontwikkelde materialen bij een thema op?
 • Als je met een duo werkt, hoe doe je dat dan met het vier keer voorlezen van een prentenboek?
Spreker Marie Jose de Ridder

Spreker: Kim de Jong en Eefje Wilmsen-Huismans MEd

LIST-begeleiders

Tijdens deze workshop gaan we vooral met elkaar in gesprek. Vragen die in scholen leven, kunnen we met elkaar verkennen. Ieder kan zijn eigen vragen inbrengen. Voorbeelden van vragen die we krijgen zijn:

 • Hoe borgen jullie LIST en zorgen jullie dat LIST levend blijft?
 • Wat doen jullie als er nieuwe collega's en vervangers op school met LIST gaan werken?
 • Hoe bespreken jullie LIST tijdens groepsbesprekingen?
 • Hoe zorgen jullie dat de boekencollectie actueel blijft?
 • Welke extra activiteiten organiseren jullie schoolbreed met betrekking tot de leesmotivatie?
 • Hoe gaan jullie om met weerstand in het team?
Spreker Kim de Jong Spreker Kim de Jong

Spreker Eefje Wilmsen- Huismans Spreker Eefje Wilmsen- Huismans

Spreker: Kim de Jong en Eefje Wilmsen-Huismans MEd

LIST-begeleiders

Tijdens deze workshop gaan we vooral met elkaar in gesprek. Vragen die in scholen leven, kunnen we met elkaar verkennen. Ieder kan zijn eigen vragen inbrengen. Voorbeelden van vragen die we krijgen zijn:

 • Hoeveel dagen bieden jullie één letter aan?
 • Welke oefeningen vinden jullie het meest effectief om te herhalen?
 • Wat doen jullie als leerlingen zich niet 20 minuten kunnen concentreren op het lezen?
 • Wat doen jullie met leerlingen die moeite hebben met bijwijzen?
 • Hoe organiseren jullie laag 2 en 3 als daar veel leerlingen in zitten?
Spreker Kim de Jong Spreker Kim de Jong

Spreker Eefje Wilmsen- Huismans Spreker Eefje Wilmsen- Huismans

Heb je vragen?

Heb je vragen over de inhoud van deze kwaliteitsdag? Neem dan contact op met Michelle Bervoets- van Leeuwen.

m.bervoetsvanleeuwen@fontys.nl

Heb je vragen over je aanmelding of andere praktische zaken? Neem dan contact op met ons bedrijfsbureau.

08850 77133
oso@fontys.nl