Programma

Placeholder for Fontys video
'De kwaliteitsdag houdt jouw kennis over LIST actueel!'

Programma

Vrijdag 17 maart 2023

TijdActiviteit
09.30 - 10.00 uurInloop met koffie
10.00 - 10.15 uurWelkom door Michelle Bervoets en Emile Heerkens
10.15 – 11.00 uurLinda van den Bergh en Kim de Jong: gelijke onderwijskansen en LIST
11.15 – 11.30 uurkorte pauze
11.15 – 12.15 uur1e workshopronde
12:15 – 13.15 uurlunchpauze met verkoop kinderboeken
13.15 – 14:15 uur2e workshopronde
14-30 – 15:30 uur3e workshopronde
na 15.30 uurNapraten met een drankje

Inhoud plenair deel

Spreker: Drs. Kim de Jong & Linda van den Bergh

Kim de Jong werkt als docent taal bij de Fontysopleiding Master Educational Needs, is LIST-begeleider en werkte eerder als leerplanontwikkelaar bij SLO en als leesconsulent bij de bibliotheek.

Linda van den Bergh startte haar loopbaan als leerkracht basisonderwijs. Nu is zij lector ‘Waarderen van Diversiteit’. Haar missie is het ontwikkelen van onderbouwde en bruikbare kennis, tools en strategieën die leraren helpen onderwijs te geven waarin iedere leerling volop kansen krijgt. Linda heeft meegeschreven aan Werk maken van gelijke kansen en de NRO leidraad Onderwijs vanuit hoge verwachtingen.

Kinderen verdienen alle kansen om zich te ontwikkelen. Toch weten we dat bepaalde leerlingen meer kansen krijgen dan anderen. Wat is er nodig om de leesmotivatie en leesontwikkeling van alle kinderen te stimuleren? Opvattingen en verwachtingen spelen een belangrijke rol in je perceptie en in je professionele handelen. We bespreken kennis uit theorie en praktijk over kansen(on)gelijkheid en hoge verwachtingen.

Spreker Kim de Jong Spreker Kim de Jong

Spreker Linda van den Bergh Spreker Linda van den Bergh