FAQ

Toelating en vrijstelling

Ik werk in een zorginstelling (in kinderopvang, in gezondheidszorg) en wil me verder professionaliseren, kan dat?

De M EN is gericht op professionals in het onderwijs. De studie vraagt dan ook dat studenten een leerwerkplek met de school als context hebben. Indien de student hiervan wil afwijken, kan deze een onderbouwd verzoek indienen bij de examencommissie. In het verzoek geef je aan hoe je binnen die werkplek aan de praktijkeisen van de opleiding denkt te kunnen voldoen.

Ik heb een Bachelor in het buitenland gevolgd, ben ik toelaatbaar tot M EN?

Ja, op basis van internationale diplomavergelijking.

Ik heb een bachelor SPH (of een andere opleiding op HBO-niveau). Kan ik via de studie Master Educational Needs een onderwijsbevoegdheid halen?

De M EN verleent geen onderwijsbevoegdheid. Een onderwijsbevoegdheid kan men in dat geval behalen via een tweede bacheloropleiding. Volgens de wet mag dit tegen het (lagere) wettelijk collegegeld. Er geldt dan namelijk een uitzondering voor studenten die een tweede bacheloropleiding volgen binnen de sector onderwijs.

Hoe zit het met vrijstellingen?

Vrijstellingen kunnen eventueel worden gegeven voor één of meer van de toetsen (Starttoets of BP1 t/m BP3) uit het studieprogramma en worden niet verleend voor het volgen van modules. Vrijstellingen kunnen alleen worden aangevraagd door studenten die al een mastergetuigschrift of Getuigschrift Leraar Speciaal Onderwijs hebben behaald, waarbij het getuigschrift waarop de aanvraag gebaseerd wordt niet ouder is dan vijf jaar. Het maximaal aantal EC waarvoor vrijstelling wordt verleend is 20. Men kan pas vrijstelling aanvragen wanneer men als student staat ingeschreven. De examencommissie bekijkt en beoordeelt elke individuele aanvraag. Bij de aanvraag van een vrijstelling stuur je een kopie van de behaalde diploma’s/certificaten mee.

Kan ik ook andere scholing inzetten in de studie?

‘Losse’ scholing, bijscholingsdagen, cursussen, het volgen van congressen, etc. geeft geen recht op vrijstelling. Men kan eerder verworven competenties wel als extra´s inzetten bij toetsing.

Is het mogelijk een tweede studie M EN te doen?

Een tweede studie M EN is mogelijk, maar dit leidt niet altijd tot een getuigschrift. In de wet is bepaald dat een opleiding slechts éénmaal eenzelfde getuigschrift mag uitreiken. Juridische zaken geeft aan dat dat geldt voor getuigschriften met eenzelfde brin- en crohoregistratie. Studenten die vóór 1 september 2010 een mastergetuigschrift hebben behaald bij Fontys OSO, kunnen een tweede getuigschrift halen.
Studenten die ná september 2010 een mastergetuigschrift hebben behaald, maar niet bij Fontys, kunnen ook een tweede getuigschrift halen. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld.