Kenniskring

Kenniskring

Om te bevorderen dat het lectoraat en de werkzaamheden binnen het lectoraat nauw gekoppeld zijn aan de onderwijspraktijk in de Master EN, is een organisatievorm (inclusief personele bezetting) gekozen die deze wederzijdse bevruchting kan stimuleren. Dat betekent onder meer dat er gekozen is voor relatief veel kenniskringleden die ieder de verbinding kunnen leggen tussen hun werkzaamheden voor het lectoraat en hun andere taken binnen OSO. Zij begeleiden allen studenten bij hun praktijkgericht onderzoek (PGO) en zij vervullen een actieve rol in het curriculum waar het lectoraatsthema aan bod komt, zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk.

De eerste twee jaar is er gewerkt met een kernkring, bestaande uit de lector en drie OSO-collega's die activiteiten en het onderzoek door het lectoraat organiseren en een brede kring van zes leden.
De eerste jaren was dit een goede werkwijze. Per augustus 2015 is ervoor gekozen om de verdeling tussen brede kring en kernkring anders in te delen. Er bestaan vanaf dat moment nog 'kenniskringleden' en brede kringleden'. Vanaf die datum is Harrie van den Brand, oud OSO collega, toegetreden als kenniskringlid.

De ‘brede kring’ leden zijn wel lid van de kenniskring, maar meer op afstand. Zij nemen niet deel aan alle bijeenkomsten en zijn minder actief bij de dagelijkse organisatie van het lectoraat.
Brede kring leden zijn: Linda Keuvelaar, Ans Boosten (Fontys OSO), Naorah Lockhart en Ellen den Arend (gemeente Tilburg).