Lector

Lector

Dr. Jacqueline van Swet is lector ‘kracht in Samenwerken.’ bij Fontys OSO. Zij werkte onder meer als orthopedagoog, klinisch psycholoog en mediator in verschillende instellingen. Sinds 2003 is ze actief in praktijkgericht onderzoek en in (internationale) samenwerkingsprogramma’s bij Fontys.

Belangrijkste aandachtsgebieden van het lectoraat

De balengrijkste aandachtsgebieden zijn (Internationale) samenwerking, praktijkgericht onderzoek, critical friends, life long learning, diagnostiek en labeling.

Jacqueline van Swet

Jacqueline van Swet is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde daar op een onderzoek naar de omgang met medische adviezen door kinderen met diabetes. Zij werkte in verschillende contexten (onder meer als orthopedagoog, gz- en klinisch psycholoog, mediator) in de GGZ, de gezondheidszorg, residentiele jeugdinstellingen en haar eigen vrijgevestigde praktijk. Vanaf 2003 is zij bij Fontys OSO actief in praktijkgericht onderzoek en internationalisering, onder meer als associate lector, domein coördinator en lid van een aantal kenniskringen. Interdisciplinair samenwerken en praktijkgericht onderzoek hebben in haar werk altijd centraal gestaan.

Rol van de leraar

Gedurende haar werk raakte zij steeds meer geboeid door de rol van de leerkracht en de school in het leven van kinderen en hun ouders. Leerkrachten hebben een unieke relatie met hun leerlingen en de school is een vanzelfsprekende en continue factor in het leven van kinderen en hun ouders. Zeker bij kinderen die speciale aandacht nodig hebben moeten zij ondermeer in het kader van Passend Onderwijs samenwerken met anderen die op hun beurt en op hun terrein eveneens een belangrijke positie hebben in het netwerk rondom kind en gezin. Jacqueline onderzoekt met dit lectoraat in hoeverre, hoe en waartoe die rol en invloed bewuster kan worden ingevuld en beter kan worden benut teneinde de ontwikkelingskansen van de leerlingen te bevorderen.

Praktijkgericht onderzoek

Naast deze inhoudelijke ‘passie’ is ook het praktijkgericht onderzoek zoals dat bij Fontys OSO wordt ingevuld een passie voor haar. Het lectoraat gaat voortbouwen op het binnen Fontys OSO ontwikkelde onderzoeksprogramma (Fontys OSO, 2010). En het zal werken vanuit de visie van Fontys OSO om haar opleiding vorm te geven als een platform voor interactieve kennisontwikkeling (van Swet e.a. 2007). Het lectoraat krijgt bovendien een actieve rol in de ontwikkeling van het themagecentreerd onderzoeken (TGO) waarbij studenten onderzoek doen rondom een gezamenlijk thema en begeleid worden door een docent die op datzelfde thema onderzoeksactief is. De kennis die ontwikkeld wordt, zal waar mogelijk en relevant een plaats krijgen in het curriculum van de M SEN (en eventueel van andere opleidingen binnen Fontys).