Sfeerafbeelding Fontys


Master Educational Needs

voltijd of deeltijdBELANGRIJK:

Heb je je bacheloropleiding niet op tijd kunnen afronden maar wil je in het studiejaar 2020-2021 wel starten met een masteropleiding? Dat kan!

Toelating bij Fontys is mogelijk ook wanneer je je bachelordiploma nog niet hebt behaald. Je hebt nog tot uiterlijk 31 december 2020 de tijd om je bachelor-diploma te behalen.
Wat houdt de studie in?

De voorbereiding op een toekomst als veelzijdig onderwijsprofessional bestaat naast het leren van het ontwerpen van onderwijs voor alle leerlingen of studenten ook het begeleiden van schoolontwikkeling. Je kiest binnen de Master Educational Needs voor de afstudeerrichting Leren, Gedrag of Begeleiden. De opleiding is zeer flexibel. Door de vrije modulekeuze bepaal je zelf waarin jij je specialiseert. Bovendien kun je losse mastermodules volgen in je eigen studietempo en op de lesplaats van jouw keuze. Voor reeds gevolgde modules krijg je vrijstelling wanneer je je mastergetuigschrift wil halen

Als master EN kun je werken in alle vormen van onderwijs: VVE, PO, VO, (V)SO, MBO en HBO. In je praktijk zoek je voortdurend naar hoe je het onderwijs het meest ‘passend’ kunt maken. Een optimale ontwikkeling van de leerling/student staat hierin centraal.

De kennis die je opdoet tijdens de opleiding is gelijk toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Daarna ben je, afhankelijk van de gekozen modules, toegerust om diverse rollen en taken op je te nemen. In de tabel zie je enkele mogelijkheden.

Sfeerafbeelding Fontys


Sfeerafbeelding Fontys

Opzet opleiding

Generiek deel

Dit deel van de opleiding volgt iedere student en bestaat uit:

 • De centrale thema’s van de opleiding: denken in mogelijkheden, inclusie en passend onderwijs, de master EN als professional en systeemdenken.
 • Studiegroepbijeenkomsten met ‘critical friends’ (een vaste groep studiegenoten).
  Tijdens deze bijeenkomsten krijg je begeleiding bij je studievoortgang en bij de opzet en uitvoering van je praktijkonderzoek.

Specifiek deel

Dit is het keuzedeel van de opleiding. Je kiest negen modules uit het aanbod. Hierdoor sluit de studie-inhoud aan bij je leervragen en actuele ontwikkelingen op je werk. Jij kiest welke modules je waar en wanneer volgt. Zo bepaal je je eigen studieprogramma, studietempo én leslocatie(s). Tijdens de opleiding leer je drie invalshoeken met elkaar verbinden: persoon, praktijk en theorie. Een pijler van de opleiding is de ontwikkeling van een reflectief onderzoekende houding, als basis voor een professionele ontwikkeling.


Overige informatie

 • Hoe krijg je les

  De master EN bestaat uit een generiek deel en een specifiek deel.

  Generiek deel:

  • De centrale thema's van de opleiding: omgaan met diversiteit, denken in mogelijkheden, systeemdenken en de master EN als professional
  • Bijeenkomsten over het praktijkgericht onderzoek
  • Studiegroepbijeenkomsten met 'critical friends' (een vaste groep studiegenoten)

  Speficifiek deel:

  • 9 modules (waarvan minimaal 5 uit dezelfde afstudeerrichting), die thematisch zijn vormgegeven aan de aspecten van het competentieprofiel

  De Master EN omvat 60 ec’s en kan in één jaar voltijd, één jaar deeltijd en twee jaar deeltijd gevolgd worden. 
  Binnen het specifieke deel van de opleiding worden de modules onder begeleiding van een docent verzorgd. Een module kent vier bijeenkomsten van 3,5 uur. Daarnaast heb je studiegroep- en onderzoeksbijeenkomsten in kleinere groepjes.
  De studiegroep bestaat uit een vaste groep studenten die volgens rooster periodiek bij elkaar komen en heeft het karakter van een lintmodule. Tijdens deze bijeenkomsten komt het totale algemene deel van de opleiding aan de orde. Je stelt hier ook je vragen, geeft feedback, ontvangt feedback, bespreekt feedback samen met je critical friends en je studiegroepbegeleider. 

  Digitale werkomgeving

  In de opleiding wordt intensief gebruik gemaakt van een digitale werkomgeving. Studiemateriaal wordt via deze weg aangeboden. Daarnaast hebben studenten toegang tot een uitgebreide hoeveelheid digitale kennisbronnen, zoals nationale en internationale publicaties die vaak volledig te downloaden zijn.

  Deeltijd studeren

  De Master EN omvat 60 ec’s en is formeel een 1-jarige opleiding. Met een strakke planning en voldoende tijd kun je de Master EN in één jaar afronden. Om de opleiding in één jaar af te ronden volg je meerdere modules per periode, waarbij je een combinatie kunt maken tussen ochtend-, middag-, avondbijeenkomsten en bijeenkomsten op zaterdagen.

  In de praktijk blijkt echter dat spreiding van de studielast over twee studiejaren voor deeltijdstudenten met een baan en een gezinsleven tot een meer acceptabele studielast leidt. Het is dan raadzaam om in het eerste jaar zoveel mogelijk modules te volgen. Het tweede jaar kun je dan gebruiken voor je praktijkgericht onderzoek.

 • Afstuderen

  Uit de toetsen en beoordelingen moet blijken dat je kennis, beroepsvaardigheden en beroepshouding integreert. De toetsing gaat uit van echte situaties. Je legt in de toetsing een directe relatie met de eigen praktijk en benadert deze vanuit een reflectief-onderzoekende houding. Gedurende de opleiding maak je huiswerkopdrachten, bestudeer je de theorie en leg je 6 toetsen af, waarbij je de inhouden van de modules integreert op masterniveau. De toetsen maak je op basis van het door jou gevolgde onderwijs c.q. de door jou gevolgde modules.

  Afstudeerrichting

  De opleiding gaat uit van een generiek profiel en kent de afstudeerrichtingen Leren, Gedrag en Begeleiden. De afstudeerrichting wordt verworven door te kiezen voor 5 modules en het praktijkonderzoek te doen binnen één afstudeerrichting.

  Portfolio assessment

  Bekijk de video voor een uitleg over het Portfolio assessment

  Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

  Praktijkgericht Onderzoek (PGO)

  Praktijkgericht onderzoek (PGO) is een belangrijk onderdeel van de studie Master Educational Needs.
  Bekijk de folder waarin dit verder wordt toegelicht. Er staat in beschreven wat het doel van onderzoek in de master EN is, welke kenmerken het onderzoek dat we binnen Fontys OSO doen typeren en binnen welke thema’s er onderzoek gedaan wordt.

  Toetsen

  Naam toets:Aantal te behalen EC's (studiepunten):Wat wordt getoetst?
  Starttoets5Toetsing centrale thema's aan jouw praktijk
  Beroepsproducten3 x 10In beeld brengen eigen praktijksituatie
  PGO (praktijkgericht onderzoek)20Opzetten en uitvoeren van onderzoek
  Portfolio assessment5Eindtoets - Aantonen dat je aan het competentieprofiel voldoet
 • Werkplekleren
  Door de leerwerkplek-overeenkomst werkt de student nauwer samen met school en Fontys OSO aan zichtbare resultaten in de dagelijkse praktijk van de school.
  Sfeerafbeelding Fontys

  Leerwerkplek overeenkomst

  Deeltijdstudenten die een werkplek hebben (minimaal twee dagdelen) moeten een leerwerkplekovereenkomst voor studenten met arbeidsovereenkomst laten ondertekenen en inzenden. Deeltijdstudenten die geen (relevante) werkplek hebben en voltijdstudenten moeten een leerwerkplekovereenkomst voor studenten zonder arbeidsovereenkomst indienen. Daarbij geldt voor deeltijd: minimaal twee dagdelen, voor voltijd: vier dagdelen. Deze verklaring/overeenkomst hoef je pas in te zenden bij de start van de studie, na verzoek daartoe van de opleiding. 

  Leerwerkplekovereenkomst met arbeidsovereenkomst 2020-2021

  Leerwerkplekovereenkomst zonder arbeidsovereenkomst 2020-2021

  Handboek werkplekleren

  Het handboek werkplekleren bevat informatie voor studenten en de leerwerkplek. Bekijk het handboek:

  Handboek Werkplekleren 2019-2020

  Handboek Werkplekleren 2020-2021

  Werkplek buiten het onderwijs

  De Master EN is gericht op professionals die werkzaam zijn in het onderwijs. Werk je niet in het onderwijs en wil je toch de Master EN volgen, dan kun je bij het Management Team van de opleiding (oso@fontys.nl) een verzoek indienen tot acceptatie van de werkplek. In het verzoek geef je aan hoe je binnen die werkplek aan de eisen van de opleiding denkt te kunnen voldoen.

  Vind je werkplek

  Ben je nog op zoek naar een leerwerkplek, neem dan contact op. Wij hebben een overzicht van werkgevers die een leerwerkplek aanbieden. 
  Geef de volgende gegevens duidelijk aan in je mail:
  De regio (bij voorkeur plaatsnamen) waar je een leerwerkplek zoekt
  De sector (PO, VO, VSO, SBO, SO, …). We sturen je dan een overzicht van de mogelijkheden.

 • Begeleiding en tijdsinvestering

  Voltijd

  Als voltijdstudent volg je twee dagdelen modules per week en besteed je twee dagdelen (overdag) aan studiegroep-, onderzoeksbijeenkomsten en bijeenkomsten met critical friends. Twee dagen per week werk je in de onderwijspraktijk op een stageschool. Daar werk je ook aan huiswerkopdrachten en doe je praktijkgericht onderzoek. Eén dag per week reserveer je voor het bestuderen van literatuur en andere zelfstudieactiviteiten.

  Deeltijd

  Ga je een masteropleiding volgen, dan doe je dat vaak naast je baan. Dat vraagt behoorlijk wat energie en tijd. Het is belangrijk je dat goed te realiseren en na te gaan of de masteropleiding in je leven past.

  Tijdsinvestering per week

  • Minimaal één lesbijeenkomst van 3,5 uur per module (de student kiest zelf hoeveel modules per week gevolgd worden)
  • 8 uur zelfstudie
  • Om de Master EN met succes te kunnen volgen, dien je zo’n 8 tot 16 uur per week te werken aan verbetering en vernieuwing van je eigen (onderwijs)praktijk.

  Begeleiding

  Onze docenten komen allemaal uit het onderwijs en weten welke ontwikkelingen er spelen. Ze kunnen je daardoor uitstekend begeleiden bij de opdrachten ie je doet en de eventuele vragen en/of problemen die je daarbij tegenkomt.

  Rendement

  Gemiddeld haalt 70% van de studenten die aan de Master Educational Needs beginnen hun getuigschrift.

 • Carrièreperspectief

  Na het afronden van deze master mag je de internationaal erkende titel Master of Education voeren.
  Je bent een kritisch onderzoekende leraar met een nieuwe kijk op je eigen kracht, op de ontwikkelmogelijkheden van kinderen, collega’s, het team en de schoolorganisatie. Daarnaast is het mogelijk om als gedragsspecialist, leerspecialist of begeleidingsspecialist specifieke taken binnen een organisatie vorm te geven.

  Arbeidsmarksperspectief

  Met een diploma extra op zak ben je een gewilde professional in het onderwijs. Het is dus niet alleen een leuke, leerzame, grensverleggende studie, maar ook een perfecte investering in jouw toekomst. Bovendien geeft het getuigschrift perspectief in het kader van functiedifferentiatie.

 • Toelating

  Toelatingseisen

  Om toegelaten te worden tot de Master EN gelden de volgende eisen:

  • Je bent in het bezit van een diploma/getuigschrift* op minimaal hbo-bachelor-niveau omvattende 240 studiepunten of een gelijkwaardig getuigschrift.
  • Je beschikt over een werkplek waar je de opdrachten vanuit de opleiding kunt uitvoeren.

  Heb je geen bachelor gericht op onderwijs gevolgd? Dan mis je de onderwijsachtergrond die verondersteld wordt in deze master. Houd daar rekening mee met het maken van je keuzes en de tijdsinvestering die je naast het volgen van de master nodig zult hebben om ontbrekende competenties aan te vullen.

  Vrijstelling

  Als een student beschikt bijvoorbeeld over eerder behaalde toetsen van de opleiding Master (Special) Educational Needs, als eerder ingeschreven student, als contractstucent of vanuit de deelmaster kan op basis hiervan een verzoek om vrijstelling bij de examencommissie worden ingediend.

  Zie ook Onderwijs- en examenregelingen (OER) , artikel 7 Intake – Vrijstellingen

  *BELANGRIJK:

  Heb je je bacheloropleiding niet op tijd kunnen afronden maar wil je in het studiejaar 2020-2021 wel starten met een masteropleiding? Dat kan!

  Toelating bij Fontys is mogelijk ook wanneer je je bachelordiploma nog niet hebt behaald. Je hebt nog tot uiterlijk 31 december 2020 de tijd om je bachelordiploma te behalen.

 • Studiekosten en een beurs

  Collegegeld

  In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven kunnen variëren afhankelijk van factoren als nationaliteit, woonplaats, eventueel eerder behaalde graad en opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt. Gebruik de collegegeldmeter om je collegegeldtarief te berekenen.

  Al het studiemateriaal is digitaal beschikbaar via de studentenportal. Je hoeft geen boeken aan te schaffen. Tijdens modules wordt soms literatuur aanbevolen, deze kan vrijblijvend aangeschaft worden.

  Parkeerkosten

  Bij verschillende leslocaties moet u rekening houden met betaald parkeren. 
  In Eindhoven geldt een parkeerregeling voor studenten. Meer informatie over de parkeerregeling kunt u opvragen bij parkeerbeheer in Eindhoven: parkeerbeheer@fontys.nl

  Belastingaftrek studiekosten

  Geen subsidie ontvangen? Betaalt je werkgever de studiekosten niet? In dat geval zijn studiekosten altijd nog aftrekbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

Open dag/avond

Er zijn regelmatig
open dagen en avonden op diverse locaties.


BEKIJK DATA ►


Sfeerafbeelding Fontys

Roosters

Stel je eigen rooster samen. Combineer lesplaatsen en -tijden met module-inhouden.


STEL SAMEN ►


Sfeerafbeelding Fontys

Inschrijven

Schrijf je in voor een van onze opleidingen, cursussen of workshops.


MELD AAN ►


Sfeerafbeelding Fontys

F.A.Q.

Een overzicht van veelvoorkomende vragen en de antwoorden daarop.


VIND ANTWOORD ►


Sfeerafbeelding Fontys