Sommige problemen zijn te groot voor individuele ouders of docenten.

13-6-2017
Micha de Winter
Afscheidsrede als hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht.
Pedagogiek over Hoop: Het onmiskenbare belang van optimisme in opvoeding en onderwijs.

https://www.ris.uu.nl/ws/files/33028988/Afscheidscollege_mei_2017_webversie_definitief_30_5_2017.pdf

De Winter doet in deze rede een oproep tot de ontwikkeling van een hoopgevende sociale pedagogiek. Hij ziet gevaren in de huidige tendens tot individualisering, zoals ook de individuele invulling van begrippen als hoop en optimisme. De Winter pleit voor een oriëntatie op grotere sociale verbanden zoals ‘onze buurt’, ‘onze school’, ‘ons land’ en ‘onze wereld’.

Scholen, en in De Winters ervaring met name Vreedzame Scholen, kunnen een belangrijke bijdrage hebben dat kinderen de wereld hoopvol en optimistisch tegemoet leren treden.

Hij spreekt van pedagogische coalities, zoals rondom problemen als radicalisering. Sommige problemen zijn immers te groot voor individuele ouders of docenten. “Je hebt elkaar nodig.” (p. 12)

Sociale problemen moet je samen ter hand nemen.

De Winter noemt in zijn rede een aantal concrete voorbeelden waarin scholen, samen met ouders, de wijk en soms breder, dit samen doen. Het zijn niet alleen mooie praktijkvoorbeelden, maar zij worden theoretisch en onderzoeksmatig onderbouwd.