Transitie psychiatrie: Laat scholen jongeren (mede) voorbereiden op 18+

Jaarsymposium Utrecht, CineMec, 17 maart 2017

Aan het slotpanel van het jaarsymposium transitiepsychiatrie werd deelgenomen door een beleidsmedewerker van VWS, Jeroen Crasborn (Zilveren Kruis) en Jacqueline van Swet. Ieder van de panelleden kreeg de kans zijn of haar toekomstvisie te schetsen en vervolgens werd een discussie met de zaal gevoerd. Dit jaar was er bewust voor gekozen om ook andere disciplines dan psychiaters een stem te geven. Evenals bij het 2e symposium in 20916 waren ervaringsdeskundigen aanwezig die ook tijdens de paneldiscussie actief mee discussieerden en hun vragen stelden.

Mijn inbreng van de vanzelfsprekende rol en positie van school in het leven van jongeren en mijn toekomstvisie dat we die positie nog beter kunnen benutten, werd door de zaal en door de ervaringsdeskundigen van harte onderstreept. Men was van mening dat school een belangrijke rol kan hebben in het voorbereiden van jongeren op de volwassenheid en op hun leven na 18 jaar. Die overgang is voor velen lastig en gaat gepaard met – dikwijls onnodige – wijzigingen in hulpverleners.

Specifiek naar scholen werd de oproep gedaan om zich beter te professionaliseren op het terrein van de psychiatrie: wat betekenen verschillende diagnoses, wat is een psychose etc?