Publicaties overzicht

2017

Wie:Pols, C. (2017)
Wat:Luisteren naar leerlingen met een verstandelijke beperking
Waar:Artikel op www.plpo.nl
Wie:Boosten, A. (2017)
Wat:Leraren en interprofessioneel samenwerken. Van Moeilijkheden naar mogelijkheden.
Waar:Tijdschrift voor orthopedagogiek
Wie:Swet, J. van en Diemel, K. (2017)
Wat: Nuance moet terug in het dyslexie-debat
Waar:Eindhovens Dagblad
Wie:Swet, J. van (2017)
Wat:Samenwerken kent vele gezichten. Een inclusieve leraar Passend Onderwijs komt uit de klas.
Waar:Zorg Primair 2 p. 21-25
Wie:Swet, J. van & Munneke, L. (2017)
Wat: Praktijkgericht onderzoeken in het onderwijs.
Wie:Amsterdam Boom Lemma.
Wie:Swet, J. van (2017)
Wat: Moeilijk leren in de klas vraagt om samenwerken met het netwerk buiten de klas.
Waar:Bexkens, A., Graas, D & Huizinga, M. (Red.) Moeilijk lerende kinderen in het passend onderwijs – ondersteuning in de praktijk’. Antwerpen, Garant

2016

Wie:Diemel, K. & Swet, J. van (2016)
Wat:Professionele sensitiviteit van leerkrachten. Leraren en hun oog voor het perspectief van anderen, leerlingen, ouders, en andere professionals
Waar:Zorgbreed 52, 13, 4. P. 14-19
Wie:Smulders, F. & Swet, J. van (2016)
Wat:In Samenspraak
Waar:PlatformPraktijkontwikkeling.nl
Wie:Pols, C. (2016)
Wat:Vragenlijst Professionele Sociale Netwerken
Waar:Interne Publicatie, lectoraat Leerkracht in Samenwerken
Wie:Swet, J. van Haasen, M.(2016)
Wat:AZC kan leren van onderwijs
Waar:Eindhovens Dagblad 5 maart 2016
Wie:Zon, A. van, Otter, M. den, Smulders, F. , Meurs, E. van, Haasen, M., Diemel, K., Boosten, A. (2016)
Wat:De IB’er heeft de regie.
Waar:TIB Tijdschrift Intern Begeleiders 6,2, 6-9
Wie:Calseyde, W. van de (2016)
Wat:Goed samenwerken is een vak. Interview met Jacqueline van Swet.
Waar:TIB Tijdschrift Intern Begeleiders 6,2, 12-14.
Wie:J. van Swet (2016)
Wat:School gaat niet over medicatie
Waar:Eindhovens Dagblad
Wie:Wichers-Bots, J. & Swet, J. van (2016)
Wat:Passend Onderwijs: Leraren in de ontwerpstand zetten
Waar:Kader Primair 6, p. 23
Wie:Smulders, F & van Swet, J. (2016)
Wat: Artikel: in samenspraak
Waar:Platformpraktijkontwikkeling.nl Utrecht:WOSO
Wie:Otter, M den & Zon, A. van (2016)
Wat:Bouwen aan relatienetwerken
Waar:Platformpraktijkontwikkeling.nl

2015

Wie:Swet, J. van (2015)
Wat:Samenwerken is samen leren: een uitdaging voor allen die met kinderen en jongeren werken. (extra: literatuurlijst)
Waar:Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54 pag. 99-107
Wie:Swet, J. van (2015)
Wat:Beelden als Bruggen
Waar:LBBO Beter Begeleiden Digitaal, februari 2015, pag. 1-6
Wie:Boosten, A. en L. Keuvelaar- van den Bergh (2015)
Wat: Samenwerken in onderzoek: De ontwikkeling van een survey
Waar:NIeuw Meesterschap jaargang 5, nr. 3-4, pag. 41-44
Wie:Swet, J. van (2015).
Wat:Voorwoord, De kracht van duopartners in het onderwijs
Waar:Zorgprimair 5, pag. 2
Wie:Swet, J. van (2015)
Wat:Inclusion des Étudiants Exige la Collaboration
Waar:Montpellier
Wie:Haasen, M. & Swet, J. van (2015)
Wat:Jeugdzorg en Onderwijs werken samen aan preventie
Waar:Remediaal, 5-6, pag. 13-17
Wie:Otter, M. den (2015)
Wat:Participeren
Waar:Voicing, geef leerlingen een stem h4, pag. 40-49
Wie:Wichers, J en Swet, J. van (2015)
Wat:Passend Onderwijs. Weg met de schotten.
Waar:
Wie:Bergh, L. van den; Diemel, K. & Zon, A. van (2015)
Wat:Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals.
Waar:PlatformPraktijkontwikkeling.nl. WOSO: Utrecht.

2014

Wie:Swet, J. van (2014)
Wat:Afstand zorg en onderwijs slechten
Waar:Eindhovens Dagblad
Wie:Swet, J. van. (2014)
Wat:Leren van, door en over Samenwerken.
Waar:Klatter, E. & Q. Kools (Red.) Inspiratiebundel Lectoraten Educatie Fontys. Fontys Hogescholen Eindhoven,
Hoofdstuk 13, p. 143-153.
Wie:Swet, J. van. (2014)
Wat:Leerkrachten en samenwerken: een praktijkvoorbeeld
Waar:Zorgprimair 6 pag.6-9
Wie:Swet, J. van (2014)
Wat:Lectorale rede: Leerkracht in Samenwerken
Waar:Fontys OSO, Tilburg
Wie:Otter, M. den (2014)
Wat:Leren zichtbaar maken
Waar:Tijdschrift voor interne begeleiders, dec. 2014, pag. 42-44
Wie:Diemel, K. (2014)
Wat:Onderzoek doen in een inter-organisationeel netwerk
Waar:Klatter, E. & Q. Kools (Red.) Inspiratiebundel Lectoraten Educatie Fontys. Fontys Hogescholen Eindhoven,
Hoofdstuk 12, p. 127-132.
Wie: Swet, J. van (2014)
Wat: Leerkracht in Samenwerken. Een terugblik op ons ethisch gedrag in het eerste lectoraatsjaar
Waar: Nieuw Meesterschap 5,1 pag. 25-30

2013

Wie:Otter, M. den (2013)
Wat:De interne begeleider als spil in het ‘Kennis-Web’
Waar:Tijdschrift Intern Begeleiders (TIB) (publicatie: okt. 2013)