Verslag Workout 11

Vier jaar Leerkracht in Samenwerken

Op 4 oktober jl. vond de elfde workout plaats van het lectoraat Leerkracht in Samenwerken van Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Dat was tevens de afsluitende bijeenkomst van vier jaar onderzoek door kenniskringleden samen met collega’s en studenten Master Educational Needs (M EN) naar wat er precies gebeurt in het samenwerken tussen leraren, en tussen leraren, leerlingen, ouders, en professionals uit andere disciplines en andere organisaties.
De middag werd ingeluid met een indrukwekkende dans- en circusvoorstelling door een groep oud-studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (Impresariaat Kunsten). Zij brachten het thema samenwerken met alle mooie en lastige kanten daarvan naar voren: het vertrouwen dat je onderling moet hebben, mechanismen van in- en uitsluiten, troost.

Samenwerken uitgebeeld in een dans/circus voorstelling Samenwerken uitgebeeld in een dans/circus voorstelling

Kenniskring

Dagvoorzitter Jan van Balkom ging vervolgens in gesprek met de leden van de kennis over ieders specifieke onderzoek en wat dat onderzoek heeft bijgedragen aan het curriculum, aan kennisontwikkeling, aan professionalisering van henzelf en collega’s, aan samenwerking met het werkveld en natuurlijk hoe de kennis geborgd gaat worden. Zo heeft het lectoraatsonderzoek geleid tot een aantal praktijkpublicaties die deels al in het curriculum een plaats hebben gekregen en deels nog zullen krijgen.

Leden van de kenniskring in gesprek Leden van de kenniskring in gesprek

Film

Tot slot werd een film getoond over het onderzoeksproject dat binnen het lectoraat in samenwerking met het WIsH- programma (een programma waar op alle basisscholen in Den Bosch een weerbaarheidstraining wordt gegeven door leerkracht en externe trainer samen) is uitgevoerd. Deze film laat zien hoe praktijkgericht onderzoek kan bijdragen aan praktijkontwikkeling en hoe, zoals in dit voorbeeld, deze samenwerking wordt gewaardeerd door de betrokken basisscholen, jeugdhulpverlening en gemeente, en uiteindelijk hopelijk natuurlijk door de kinderen en hun ouders.

Leerkracht in Samenwerken, samenwerken aan optimale ontwikkelkansen voor leerlingen, is als lectoraatsthema een schot in de roos. Samenwerken bestaat in vele varianten en contexten en blijft een belangrijk thema voor verdere kennisverdieping en -ontwikkeling, De onderzoeken in vier jaar kenniskring hebben een mooie basis gelegd waarop verder gebouwd kan worden aan kennisontwikkeling in interactie met studenten, werkvelden en allerlei stakeholders.

Videoverslag 4 jaar leerkracht in samenwerken

Bekijk hier het videoverslag

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Samenwerken in het onderwijs

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.