Verslag Workout5

Sfeerafbeelding Fontys

Op 17 april 2015 werd de vijfde workout van het lectoraat ‘Leerkracht in samenwerken. Professioneel samenwerken met de omgeving aan ontwikkelingskansen van leerlingen’ georganiseerd. Deze keer betrof het een bijeenkomst met collega’s van Fontys OSO tijdens een OSO centraaldag. Bijzonder was, dat deze workout een coproductie betrof met het lectoraat ‘Beroepsethiek van de leraar’, een mooi voorbeeld van samenwerken in de praktijk!
Vanuit beide lectoraten waren veel leden vertegenwoordigd. Dagvoorzitters / voorbereiders waren Ans Boosten / Linda Keuvelaar (lectoraat ‘Leerkracht in samenwerken’) en Helma de Keijzer (lectoraat ‘Beroepsethiek van de leraar’).

Eerst hebben beide lectoraten hun thema en bezigheden kort toegelicht, hierbij ontstonden reeds geanimeerde gesprekken tussen kenniskringleden en collega’s. Daarna was er aandacht voor de tweede survey die het lectoraat ‘Leerkracht in samenwerken’ onlangs heeft verspreid aan alle studenten master SEN. Via Socrative zijn enkele vragen van deze survey ter plekke door de collega’s ingevuld, hetgeen een opwarmer was naar de daar op volgende ronde tafel gesprekken hoe de thema’s van beide lectoraten: ‘samenwerken’ en ‘ethiek’ versterking zouden kunnen vinden binnen het curriculum van de master SEN. De uitkomsten van deze ronde tafelgesprekken zijn gebundeld en zullen worden aangeboden aan de curriculumcommissie van Fontys OSO.

Overheersend gevoel: Deze coproductie was zeer de moeite waard, en we zien uit naar een vervolg!