Visie & belofte

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

De medewerkers van Fontys OSO hebben up-to-date kennis over hun vakgebied, staan open voor nieuwe ontwikkelingen, experimenteren en dragen op interactieve wijze bij aan kennisontwikkeling in het vakgebied en het werkveld.

Sfeerafbeelding Fontys

De medewerkers van Fontys OSO "zien" de ander, stemmen hun gedrag in wederkerigheid af op de behoeften, prioriteiten en doelen van de ander, ze zijn transparant in hun bedoelingen in lijn van de visie en mogelijkheden van Fontys OSO.

Sfeerafbeelding Fontys

De medewerkers van Fontys OSO erkennen het perspectief van de ander, participeren op maatschappelijke ontwikkelingen, bevorderen de uitwisseling, samenwerking en partnerschap, dragen bij aan een professionele gemeenschap, integreren theorie, praktijk, persoon en omgeving.

Sfeerafbeelding Fontys

De medewerkers van Fontys OSO handelen efficiënt en effectief, zien kansen en realiseren die, zijn proactief, creatief, innovatief en hebben lef, vragen zich af hoe iets sneller, slimmer en beter kan worden aangepakt, durven risico te nemen en zijn daarop aanspreekbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

De medewerkers van Fontys OSO geven ontwikkelingsgerichte feedback, stimuleren de ontwikkeling van opvattingen, waarden en ideeën, bevorderen enthousiasme, inspireren, zetten aan tot het willen verleggen van grenzen, bevorderen zelfwaardering van persoonlijk en professionele ontwikkeling, tonen respect voor verschillen, vragen feedback en staan daarvoor open.