Passend onderwijzen en Handelingsgericht werken

  • Omschrijving
  • Bijeenkomst 1: de HGW-cyclus: inzoomen op waarnemen
  • Bijeenkomst 2: de HGW-cyclus: inzoomen op begrijpen
  • Bijeenkomst 3: de HGW-cyclus: inzoomen op plannen
  • Bijeenkomst 4: de HGW-cyclus: inzoomen op realiseren

Haal je eruit wat erin zit?

Op school is de leerkracht de aangewezen persoon, om een passend onderwijsaanbod en afgestemde begeleiding te bieden aan alle leerlingen in de groep. Dat doet een groot appel op het omgaan met en het afstemmen van verschillen. Veel leerkrachten vragen zich af: “hoe kan ik dat in de dagelijkse praktijk organiseren en realiseren, hoe pak ik dat aan”? Hoe maak ik een groepsplan? Hoe moet ik differentiëren? Hoe praat ik met de leerling? Hoe voer ik oudergesprekken? Tijdens de onderstaande cursus vindt u o.a. antwoord op deze vragen.

De teamtraining Passend Onderwijzen en HGW, die bestaat uit vier bijeenkomsten en is gericht op het praktisch verkennen van handelingsgericht werken in de klas en binnen de school. De vier fundamentele aspecten van HGW: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren, krijgen door de training een (h)erkenbare systematische plek in het handelen van de leerkracht. Er wordt uitgegaan van zowel de didactische als de pedagogische onderwijsbehoeften van leerlingen om uiteindelijk tot een groepsplan te komen, dat beter aansluit bij deze behoeften dan alleen het werken in 3 niveaus.

Bijeenkomst 1: de HGW-cyclus: inzoomen op waarnemen

Verkennen van het concept handelingsgericht werken, de 7 uitgangspunten. Denken vanuit het systeem stimulerende en belemmerende factoren aan de hand van een praktijkcasus vanuit het perspectief van de leerkracht, de ouder en de leerling. Aan de slag met het verzamelen van handelingsgerichte informatie voor een (kleine) groep kinderen uit de eigen klas. Hoe kun je je groep in beeld brengen?

Bijeenkomst 2: de HGW-cyclus: inzoomen op begrijpen

Inzoomen op een bepaalde groep kinderen in je klas: begrijpen en benoemen van de onderwijsbehoeften; de handreiking ‘hoe leert dit kind het beste?’ De onderzoekende houding van de leerkracht stimuleren: Waar let je op, wat ga je gericht waarnemen? Wat wil je bespreken met welke kinderen? Wat wil je bespreken met welke ouders? Hoe doe je dat? Wat en hoe noteer je dat in het groepsoverzicht? Zicht krijgen op de doelen van een bepaald ontwikkelings-/vakgebied voor de komende periode. Verkennen welke kinderen extra andere begeleiding nodig hebben. Begrijpen en benoemen van de onderwijsbehoeften bij een aantal kinderen die extra / andere begeleiding nodig hebben. Wat betekent dit voor je handelen en hoe noteer je dat? Aan de slag met je eigen klas.

Bijeenkomst 3: de HGW-cyclus: inzoomen op plannen

Ervaringen uitwisselen, het verder in beeld krijgen van je groep met het groepsoverzicht en elkaar van feedback voorzien. Clusteren van kinderen op basis van overeenkomstige onderwijsbehoeften. Het maken van een groepsplan voor je eigen klas

Bijeenkomst 4: de HGW-cyclus: inzoomen op realiseren

Uitwisselen van ervaringen met het groepsplan m.b.t. de geclusterde groepjes, het stellen van concrete, meetbare doelen, de klassenorganisatie. Wat betekent dit voor de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat het papieren groepsplan ook je manier van werken in de klas is? Vertalen van het groepsplan naar een werkplanning voor de komende week / weken.

Cursusniveau
HBO

Contact

Neem contact op met:
Monique Horvers
m.horvers@fontys.nl
T 06-22344699
Margie Voorzee
m.voorzee@fontys.nl
T 06-22351498

Praktische informatie

Teamscholing
4 (woensdag)middagen à 3 uur
20-25 deelnemers
Plaats: op locatie

Sfeerafbeelding Fontys