Passend onderwijzen en afstemmen op gedrag

  • Omschrijving
  • Bijeenkomst 1
  • Bijeenkomst 2
  • Bijeenkomst 3
  • Bijeenkomst 4
  • Certificering

"Je leert hoe je wenselijk gedrag kunt stimuleren en probleemgedrag voorkomt"

Tijdens deze cursus, die bestaat uit vier bijeenkomsten leer je wat nodig is om er voor te zorgen dat leerlingen gewenst gedrag laten zien. Hierbij wordt enerzijds ingezoomd op leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om af te stemmen op de (specifieke) onderwijsbehoeften van leerlingen op het gebied van gedrag en anderzijds op de mentale modellen die daarbij een rol spelen. Ook gaan we werken aan het opstellen en uitvoeren van een groepsplan gedrag. Je brengt vanaf het begin anoniem eigen leerlingen in als casus. Je beschikt over het boek Groepsplan Gedrag van Van Overveld.

Bijeenkomst 1

In de eerste bijeenkomst gaan we in op groepsdynamica en wat er nodig is om van een groep een groep te maken. Hierbij is aandacht voor het formuleren en aanleren van gedragsverwachtingen en hieruit voortvloeiende regels en routines. Preventie is hierbij de insteek waarbij de piramide van SWPBS geïntroduceerd wordt.

Bijeenkomst 2

In de tweede bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan hoe je kijkt naar kinderen en waardoor dit beeld bepaald wordt. Opnieuw komt de piramide van SWPBS aan bod en wordt er concreet ingevuld wat je al doet in de (preventieve) basisaanpak, in de intensieve aanpak en in de zeer specifieke aanpak. Dit alles vanuit de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen in je groep en hoe je daar op af kunt stemmen.

Bijeenkomst 3

In deze bijeenkomst gaan we in op effectief leerkrachtgedrag, wat is effectief leerkrachtgedrag, wat zet je al in, wat werkt, wat ga je uitbreiden? Ook wordt ingegaan op het planmatig werken t.a.v. gedrag / sociaal emotioneel leren door middel van het groepsplan gedrag.

Bijeenkomst 4

Het planmatig werken komt opnieuw aan bod. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: Hoe werk je op een planmatige, plannende manier aan gedrag op de drie niveaus. Hoe betrek je leerlingen hierbij, wat gebruik je hierbij en hoe noteer je dit? Daarnaast delen we ‘good practices’, indien mogelijk met beelden, de deelnemers delen een praktijkvoorbeeld waarmee ze laten zien dat ze een ontwikkeling hebben doorgemaakt t.a.v. het afstemmen op onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag / sociaal emotioneel leren.

Certificering

Je ontvangt een certificaat.

Cursusniveau
HBO

Contact

Neem contact op met:
Monique Horvers
m.horvers@fontys.nl
T 06-22344699
Margie Voorzee
m.voorzee@fontys.nl
T 06-22351498

Praktische informatie

Teamscholing
4 (woensdag)middagen à 3 uur
Groepsgrootte: 20-25
Plaats: op locatie