Voorbeelden SWPBS Challenge

De corona crisis brengt een bijzondere tijd met zich mee waarin alles anders moet en gaat. Iedereen is bezig met het aanleren van ‘nieuw gedrag’ dat passend is bij het ‘nieuwe normaal’. Op onze scholen gebruiken we de principes van PBS bij het aanleren van gedrag. Deze principes passen we toe als team en op groepsniveau. Hoe helpend is PBS in Corona tijd? Hoe helpen de principes op teamniveau en hoe worden deze benut in de thuis situatie?

Het SWPBS netwerk NL doet een oproep aan scholen om mooie voorbeelden te delen van PBS in Corona tijd - op teamniveau, in de begeleiding van leerlingen ‘op afstand’ en in de thuis situatie. Onderstaand worden binnenkort een aantal voorbeelden geplaatst om jou te helpen ook een inzending aan te leveren.

Voorbeelden kunnen met schriftelijke toestemming van ouders en leerlingen (AVG richtlijnen) opgestuurd worden naar: contact@swpbsnetwerk.nl.