Collegiale visitatie: een coach de coachtraject voor leraren

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Wat levert deelname op?
  • Toelatingseisen
  • Certificering

Omschrijving

Het traject is een coach-de-coachtraject voor leraren die een lesgevende taak hebben. Zij worden getraind om als collega Collegiale visitaties af te kunnen leggen in de eigen school en/of op bestuursniveau. Deze visitaties hebben het karakter van een klassenbezoek met als doel in dialoog te gaan met de leraar om leer- en ontwikkelingsdoelen op te stellen.
De visitator zoekt samen met de leraar naar leervragen, die ze omzetten in leerdoelen. Samen beschrijven zij het gewenste, waarneembare leraar- en leerlinggedrag. Tot slot begeleidt de visitator de gevisiteerde bij planmatig en doelgericht bekwamen, waarbij het van elkaar leren bovenaan staat. Indien gewenst zoeken zij samen naar de verdere nascholing en/of coaching. Het is ook mogelijk om samen met de bezochte leraar te onderzoeken hoe deze planmatig zijn/haar kwaliteiten in kan zetten binnen het leren in het schoolteam. In de uitvoering van de trainingscursus staat het samen leren centraal. De training is gebaseerd op de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) -competenties (Wet BIO)

Inhoud

De trainingscursus bestaat uit 5 cursusdagen met tussenperiodes waarin praktijkopdrachten uitgevoerd worden. Die praktijkopdrachten bestaan uit het uitvoeren van klassenbezoeken en gesprekken. De deelnemer stelt aan de start van de cursus eigen leerdoelen en legt ter bewijsvoering een portfolio aan .

Voor wie?

Leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Wat levert deelname op?

Aan het einde van de trainingscursus is bereikt dat de leraren:

de SBL-competenties hebben ontwikkeld met de nadruk op competentie 7: reflectie en ontwikkeling
theorie paraat hebben rondom pedagogische-en didactische vaardigheden en klassenmanagement
(zoveel mogelijk) objectief en doelgericht kunnen observeren
oplossings- en doelgericht kunnen begeleiden aan de hand van leerdoelen
reflectieve vragen kunnen stellen en de reflectieve dialoog kunnen voeren
minimaal de basisgereedschappen beheersen om coachende gesprekken te voeren
in staat zijn om te gaan met verschillen in leerstijlen en ontwikkelbehoeften van leraren en daarbij aan kunnen sluiten
een borging van hun rol binnen de organisatie/het bestuur hebben opgesteld en geformaliseerd in een protocol “Taken en rol van de collegiale visitator
een portfolio dat dient als bewijsvoering van bovenstaande competenties

Toelatingseisen

Geen specifieke toelatingseisen.

Certificering

Je ontvangt een certificaat.

Cursusniveau
HBO
Kosten
Op aanvraag

Meer weten?

Neem contact op met:
Astrid Lindenburg
a.lindenburg@fontys.nl
T 06-23772364

Sfeerafbeelding Fontys

Praktische informatie

Scholing en training
10 dagdelen/5 dagen
Groepsgrootte: in overleg
Plaats: op locatie