DENK!

In 2014 is een nieuw begrijpend Leesproject gestart: "DENK! Werk aan groei en begrip". DENK! is bedoeld voor de groepen 5 tot en met 8 en de onderbouw van het VMBO.
De aanpak in het DENK!-project is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over lezen met begrip en is uitgewerkt onder verantwoordelijkheid van Dr. Thoni Houtveen, Lector Geletterdheid, verbonden aan de Hogeschool Utrecht in samenwerking met Dr. Anneke Smits, verbonden aan OSO Windesheim.

LIST (Lees Interventieprogramma voor Scholen met een Totaalbenadering)

LIST is een integraal schoolverbeteringsproject gericht op het verbeteren van de leesresultaten en is al aan haar 6e succesvolle jaar bezig. Het project is bedoeld voor scholen voor primair onderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, die bijna (alle) leerlingen functioneel geletterd willen afleveren en die leraren in de gelegenheid willen stellen hun kennis en vaardigheden met betrekking tot leesonderwijs te vergroten.