Workshop Diataal en Diatoetsen

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) en Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching (LBRT) regio Limburg werken samen op regionaal niveau. Deze samenwerking versterkt het inhoudelijk aanbod voor een brede doelgroep onderwijsprofessionals, zoals leraren PO en VO, intern begeleiders, remedial teachers, ambulant begeleiders, orthopedagogen, Master EN studenten, logopedisten, enz. In het kader van deze samenwerking vindt op dinsdag 2 april 2019 de workshop 'Diataal' plaats.

Inhoud bijeenkomst

Diataal ontwikkelt nieuwe volgtoetsen in een doorlopende lijn van basis- naar voortgezet onderwijs. De toetsen zijn geijkt aan de referentieniveaus taal en rekenen en bedoeld om formatief te worden ingezet. Bij formatief toetsen gaat het om het verbeteren van het leerproces. Hoe kun je toetsinformatie benutten om leerlingen te laten groeien in hun taal- en rekenontwikkeling? In het eerste deel van de workshop gaat Hilde Hacquebord in op de referentieniveaus taal en rekenen en op de manier waarop deze in de toetsen zijn verwerkt. Daarnaast gaat Hilde in op het gebruik van de Dia-groeiwijzer.
Het tweede deel van de workshop is een interactief programma.

Programma

19.00-19.30 uur inloop en registratie

19.30-21.30 uur workshop met korte pauze

21.30-22.00 uur uitreiken bewijzen van deelname, napraten, drankje

Praktische informatie

Voor wie

Deze avond is geschikt voor leerkrachten, IB'ers, RT'ers, taal- en rekencoördinatoren zowel in het PO als in het VO.

Kosten

Leden LBRT, studenten Fontys: € 7,50
Overige belangstellenden: € 17,50
Betaling gaat via iDEAL, na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met de iDEAL-link.

Spreker

Hilde Hacquebord heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen de basis gelegd voor de Diatoetsen. Zij heeft onderzoek gedaan naar lees- en taalproblemen van leerlingen van 9 tot 14 jaar in relatie tot schoolsucces. Daarbij heeft ze een diagnostische werkwijze ontwikkeld en aansluitende leermiddelen voor remediering. In 2011 heeft ze Diataal BV opgericht als professionale uitgever van de Diatoetsen, het daarbij horende leerlingvolgsysteem en aansluitende leermiddelen.

aanmelden

Hilde Hacquebord

Contact

Anja van Schijndel
T: 06 141 266 16

Sfeerafbeelding Fontys

 

Workshop

Datum en tijd
02 april 2019
19.00-22.00 uur
Adres
Mgr. Claessensstraat 4, Sittard
Gebouw
Gebouw Mgr. Claessensstraat (CL)

Locatie

Mgr. Claessensstraat 4, Sittard

Locatiekaart op adres: Mgr. Claessensstraat 4, Sittard