FAQ

Inhoud studie

Waar kan ik modules volgen?

Je bent niet gebonden aan één lesplaats. Je kunt in meerdere lesplaatsen modules volgen. Je bepaalt zelf in welke lesplaatsen en op welke tijden je dat doet. Niet alle modules worden echter in alle lesplaatsen aangeboden.

Wanneer moet ik een keuze maken voor modules?

Je hebt tijdens de gehele studie de kans om modules te kiezen. Eerder gemaakte keuzes kunnen worden herzien.

Hoeveel modules moet ik minimaal volgen binnen de Master EN?

Je kiest minimaal 9 modules.

Hoeveel modules mag ik maximaal volgen binnen de Master EN?

Je mag zoveel modules volgen als je zelf wilt. Om af te kunnen studeren, moet je 9 modules verwerken in je toetsen beroepsproduct. Daarnaast kan je bij de examencommissie een verzoek indienen om drie extra modules te verwerken in een extra beroepsproduct naar keuze.

Wat zijn EC ? Wat valt onder studiebelasting?

Studiebelasting wordt in het Europees hoger onderwijs aangegeven in EC (European Credit). Een EC komt overeen met een studielast van 28 uur. Voor de opleiding Master EN gelden 60 EC. Onder studiebelastingsuren vallen contacturen met docenten, zowel in modules als bij groeps- of individuele begeleiding, intervisie, overleg, specifieke activiteiten in de praktijk, gebruik maken van de digitale leeromgeving, literatuurstudie, uitvoeren opdrachten, onderzoek, presentaties en het maken van toetsen.

Hoe is de studiebelasting in de deeltijdstudie?

Deeltijdstudenten nemen per module deel aan vier bijeenkomsten van 3,5 uur. Je moet rekening houden met zo’n 8 uur tijd aan zelfstudie per bijeenkomst. De praktijkopdrachten en het praktijkgericht onderzoek zijn gericht op de verbetering van het (dagelijks) werk van de professional. Hier gaan opleiding en praktijk dus hand in hand. Om de Master EN met succes te kunnen uitvoeren, dient de student zo’n 8 tot 16 uur per week te werken aan verbetering en vernieuwing van de eigen (onderwijs)praktijk. De studiebelasting gaat uit van 42 studieweken, waarin 35 lesweken vallen.

Hoe is de studiebelasting in de voltijdstudie?

Voltijdstudenten volgen 4 dagdelen onderwijs per week. Twee dagdelen overdag en twee dagdelen naar keuze overdag of ’s avonds (dat is afhankelijk van de modulekeuzes die de student maakt).

Kan ik ook onderdelen van de masteropleiding volgen?

Je kunt ook modules volgen als cursist. Je kiest voor één of meerdere modules. Van de gevolgde module(s) ontvang je een bewijs van deelname. Volg je meerdere modules, dan kun je ook gebruik maken van de mogelijkheid om in toetsing te laten zien dat je de inhoud van de module op masterniveau hebt verwerkt. Je ontvangt dan een certificaat met daarop vermeld de door jou gevolgde modules en afgeronde toets.

Kan ik de Master EN in één jaar volgen?

Ja, dat kan op twee manieren:
Voltijd
Deeltijd Hiervoor moet je of eerder modules via een deelmaster of als contractstudent gevolgd hebben of je moet in één jaar alle modules volgen, dit betekent een zwaardere studielast.

Kan ik bij Fontys OSO ook andere opleidingen volgen dan de Master EN?

Fontys OSO biedt diverse cursussen en practitioners. Bekijk de diverse mogelijkheden.

Wat voor voorwaarden gelden voor de leerwerkplek?

Zie het onderdeel 'werkplekleren' op deze pagina.