FAQ

Toelating en vrijstelling

Ik werk in een zorginstelling (in kinderopvang, in gezondheidszorg) en wil me verder professionaliseren, kan dat?

Ja, dat kan. De Master EN is gericht op professionals in het onderwijs. De studie vraagt wel dat studenten een onderwijsgerelateerde leerwerkplek hebben. Indien de student hiervan wil afwijken, kan deze een onderbouwd verzoek indienen bij de examencommissie. In het verzoek geef je aan hoe je binnen die werkplek aan de praktijkeisen van de opleiding denkt te kunnen voldoen.

Ik heb een Bachelor in het buitenland gevolgd, ben ik toelaatbaar tot Master EN?

Ja, op basis van internationale diplomavergelijking.

Ik heb een bachelor SPH (of een andere opleiding op HBO-niveau). Kan ik via de studie Master Educational Needs een onderwijsbevoegdheid halen?

De Master EN verleent geen onderwijsbevoegdheid. Een onderwijsbevoegdheid kan men in dat geval behalen via een tweede bacheloropleiding. Volgens de wet mag dit tegen het (lagere) wettelijk collegegeld. Er geldt dan namelijk een uitzondering voor studenten die een tweede bacheloropleiding volgen binnen de sector onderwijs.

Hoe zit het met vrijstellingen?

Als een student beschikt bijvoorbeeld over eerder behaalde toetsen van de opleiding Master (Special) Educational Needs kan op basis hiervan een verzoek om vrijstelling bij de examencommissie worden ingediend.

Voor resultaten die als contractstudent of in de deelmaster zijn behaald, geldt dat bij de examencommissie een verzoek ingediend kan worden om deze resultaten over te nemen als vrijstelling in het reguliere mastertraject.

Zie ook OER 2018-2019, artikel 7 Intake – Vrijstellingen

Kan ik ook andere scholing inzetten in de studie?

‘Losse’ scholing, bijscholingsdagen, cursussen, het volgen van congressen, etc. geeft geen recht op vrijstelling. Men kan eerder verworven competenties wel als extra´s inzetten bij toetsing.

Is het mogelijk een tweede studie Master EN te doen?

Een tweede studie Master EN is mogelijk, maar dit leidt niet altijd tot een getuigschrift. In de wet is bepaald dat een opleiding slechts éénmaal eenzelfde getuigschrift mag uitreiken. Juridische zaken geeft aan dat dat geldt voor getuigschriften met eenzelfde brin- en crohoregistratie. Studenten die vóór 1 september 2010 een mastergetuigschrift hebben behaald bij Fontys OSO, kunnen een tweede getuigschrift halen.
Studenten die ná september 2010 een mastergetuigschrift hebben behaald, maar niet bij Fontys, kunnen ook een tweede getuigschrift halen. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld.