FAQ

Toetsing

Hoe zit het precies met de toetsing? Hoe ziet een toets eruit?

De toetsing wordt als leerstofonafhankelijke toetsing georganiseerd. Je moet tijdens de studie 6 toetsen behalen die in samenhang een totaalbeeld geven van je ontwikkeling. De toetsen bevatten altijd elementen van de relatie persoon, praktijk en theorie. Er zijn in een studiejaar verschillende toetsperiodes. De student kan alleen binnen die periodes toetsen afleggen. Aanmelden voor en inleveren van toetsen gebeurt digitaal. Procedures zijn opgenomen in een Handboek Toetsing waarover de student tijdens de studie de beschikking krijgt.