Alumni netwerk Specialist Jonge Kind


Omschrijving

De alumni Specialisten Jonge Kind komen vier maal per jaar bij elkaar op een woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Centraal in deze bijeenkomsten staat het delen van nieuwe informatie, kennis en ervaringen op actuele onderwerpen rondom educatie van en onderwijs aan het jonge kind. Het doel is om ‘up to date’ te blijven en elkaar te inspireren. Er is ook altijd gelegenheid om zowel ‘parels’ als ‘puzzels’ uit de praktijk in te brengen en met elkaar te bespreken.

Aleid Beets Kessens (docent) heeft bij de organisatie en uitvoering van deze bijeenkomsten een faciliterende rol. 

De bijeenkomsten zijn voor afgestudeerden Master (S)En gericht op Jonge Kind en voor afgestudeerden Post HBO Jonge Kind.

Kom meedoen met deze inspirerende groep mensen! Neem je collega mee en meld je samen aan.

Graag tot ziens bij de alumni JK!

Sfeerafbeelding Fontys

Programma 2018

Op 5 september 2018 stond ‘de rijke leeromgeving’ op de agenda.

Op 21 november 2018 zijn we in gegaan op ervaringen van deelnemers in het buitenland. We hebben met elkaar de leerwinst ervan gedeeld.

Programma 2019

30 januari 2019 is nog niet helemaal ingevuld. We gaan ons wel voorbereiden op de bijeenkomst met Bea Pompert op 13 maart.

Op 13 maart 2019 gingen we in op de vraag: "Hoe ziet het eruit als het lerend spelen goed werkt?" De achtergrond van deze vraag lag in het feit dat verschillende jonge-kindspecialisten te maken kregen met unitonderwijs waarbij groepen 1-2-3 samengevoegd werden. Of dat zij geplaatst werden in groep 3, waarbij ze de uitdaging wilden aangaan om het spelen in groep 3 te benutten. We zijn hierover in gesprek gegaan met Bea Pompert van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Programma 2020

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Op 4 september 2019 stond het onderzoek van Marianne de Wit-Polet op de agenda. Zij heeft verslag gedaan van haar onderzoek naar een doorgaande ontwikkelingslijn voor jonge kinderen binnen een toekomstig kindcentrum.

Sfeerafbeelding Fontys

Open dag/avond

Er zijn regelmatig
open dagen en avonden op diverse locaties.


BEKIJK DATA ►


Sfeerafbeelding Fontys

Roosters

Stel je eigen rooster samen. Combineer lesplaatsen en -tijden met module-inhouden.


STEL SAMEN ►


Sfeerafbeelding Fontys

Inschrijven

Schrijf je in voor een van onze opleidingen, cursussen of workshops.


MELD AAN ►


Sfeerafbeelding Fontys

F.A.Q.

Een overzicht van veelvoorkomende vragen en de antwoorden daarop.


VIND ANTWOORD ►