Afstuderen

Uit de toetsen en beoordelingen moet blijken dat je kennis, beroepsvaardigheden en beroepshouding integreert. De toetsing gaat uit van echte situaties. Je legt in de toetsing een directe relatie met de eigen praktijk en benadert deze vanuit een reflectief-onderzoekende houding. Gedurende de opleiding maak je huiswerkopdrachten, bestudeer je de theorie en leg je 6 toetsen af, waarbij je de inhouden van de modules integreert op masterniveau. De toetsen maak je op basis van het door jou gevolgde onderwijs c.q. de door jou gevolgde modules.

Afstudeerrichting

De opleiding gaat uit van een generiek profiel en kent de afstudeerrichtingen Leren, Gedrag en Begeleiden. De afstudeerrichting wordt verworven door te kiezen voor 5 modules en het praktijkonderzoek te doen binnen één afstudeerrichting.

Portfolio assessment

Bekijk de video voor een uitleg over het Portfolio assessment

Praktijkgericht Onderzoek (PGO)

Praktijkgericht onderzoek (PGO) is een belangrijk onderdeel van de studie Master Educational Needs.
Bekijk de folder waarin dit verder wordt toegelicht. Er staat in beschreven wat het doel van onderzoek in de master EN is, welke kenmerken het onderzoek dat we binnen Fontys OSO doen typeren en binnen welke thema’s er onderzoek gedaan wordt.

Toetsen

Naam toets:Aantal te behalen EC's (studiepunten):Wat wordt getoetst?
Starttoets5Toetsing centrale thema's aan jouw praktijk
Beroepsproducten3 x 10In beeld brengen eigen praktijksituatie
PGO (praktijkgericht onderzoek)20Opzetten en uitvoeren van onderzoek
Portfolio assessment5Eindtoets - Aantonen dat je aan het competentieprofiel voldoet