Begeleiding en tijdsinvestering

Voltijd

Als voltijdstudent volg je twee dagdelen modules per week en besteed je twee dagdelen (overdag) aan studiegroep-, onderzoeksbijeenkomsten en bijeenkomsten met critical friends. Twee dagen per week werk je in de onderwijspraktijk op een stageschool. Daar werk je ook aan huiswerkopdrachten en doe je praktijkgericht onderzoek. Eén dag per week reserveer je voor het bestuderen van literatuur en andere zelfstudieactiviteiten.

Deeltijd

Ga je een masteropleiding volgen, dan doe je dat vaak naast je baan. Dat vraagt behoorlijk wat energie en tijd. Het is belangrijk je dat goed te realiseren en na te gaan of de masteropleiding in je leven past.

Tijdsinvestering per week

  • Minimaal één lesbijeenkomst van 3,5 uur per module (de student kiest zelf hoeveel modules per week gevolgd worden)
  • 8 uur zelfstudie
  • Om de Master EN met succes te kunnen volgen, dien je zo’n 8 tot 16 uur per week te werken aan verbetering en vernieuwing van je eigen (onderwijs)praktijk.

Begeleiding

Onze docenten komen allemaal uit het onderwijs en weten welke ontwikkelingen er spelen. Ze kunnen je daardoor uitstekend begeleiden bij de opdrachten ie je doet en de eventuele vragen en/of problemen die je daarbij tegenkomt.

Rendement

Gemiddeld haalt 70% van de studenten die aan de Master Educational Needs beginnen hun getuigschrift.