De master EN bestaat uit een generiek deel en een specifiek deel.

Generiek deel:

  • De centrale thema's van de opleiding: omgaan met diversiteit, denken in mogelijkheden, systeemdenken en de master EN als professional
  • Bijeenkomsten over het praktijkgericht onderzoek
  • Studiegroepbijeenkomsten met 'critical friends' (een vaste groep studiegenoten)

Speficifiek deel:

  • 9 modules (waarvan minimaal 5 uit dezelfde afstudeerrichting), die thematisch zijn vormgegeven aan de aspecten van het competentieprofiel

De Master EN omvat 60 ec’s en kan in één jaar voltijd, één jaar deeltijd en twee jaar deeltijd gevolgd worden. 
Binnen het specifieke deel van de opleiding worden de modules onder begeleiding van een docent verzorgd. Een module kent vier bijeenkomsten van 3,5 uur. Daarnaast heb je studiegroep- en onderzoeksbijeenkomsten in kleinere groepjes.
De studiegroep bestaat uit een vaste groep studenten die volgens rooster periodiek bij elkaar komen en heeft het karakter van een lintmodule. Tijdens deze bijeenkomsten komt het totale algemene deel van de opleiding aan de orde. Je stelt hier ook je vragen, geeft feedback, ontvangt feedback, bespreekt feedback samen met je critical friends en je studiegroepbegeleider. 

Digitale werkomgeving

In de opleiding wordt intensief gebruik gemaakt van een digitale werkomgeving. Studiemateriaal wordt via deze weg aangeboden. Daarnaast hebben studenten toegang tot een uitgebreide hoeveelheid digitale kennisbronnen, zoals nationale en internationale publicaties die vaak volledig te downloaden zijn.

Deeltijd studeren

De Master EN omvat 60 ec’s en is formeel een 1-jarige opleiding. Met een strakke planning en voldoende tijd kun je de Master EN in één jaar afronden. Om de opleiding in één jaar af te ronden volg je meerdere modules per periode, waarbij je een combinatie kunt maken tussen ochtend-, middag-, avondbijeenkomsten en bijeenkomsten op zaterdagen.

In de praktijk blijkt echter dat spreiding van de studielast over twee studiejaren voor deeltijdstudenten met een baan en een gezinsleven tot een meer acceptabele studielast leidt. Het is dan raadzaam om in het eerste jaar zoveel mogelijk modules te volgen. Het tweede jaar kun je dan gebruiken voor je praktijkgericht onderzoek.