Passend onderwijzen en optimaal klassenmanagement

Passend onderwijzen en optimaal klassenmanagement

Tijdens deze cursus krijg je handvatten hoe je je klassenmanagement kunt optimaliseren om zodoende effectieve leertijd te creëren en opbrengsten te verhogen. De dagelijkse praktijk staat centraal.

Uitgangspunten zijn:
De randvoorwaarden in je groep: Het inrichten van de ruimte, het opstellen, hanteren en handhaven van regels en routines in de groep die effectief zijn en ervoor zorgen dat jij je les goed kunt verzorgen zoals gepland. De dagelijkse lessen: Een gevarieerde les volgens een instructiemodel waarbij je in staat bent om te differentiëren en te variëren om zodoende tegemoet te komen aan het inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften die beschreven staan in je groepsplan.

Bijeenkomst 1: regels en routines

We stemmen de verwachtingen van de deelnemers en de doelen van de workshops op elkaar af. Tevens formuleren we persoonlijke doelen om doelgericht een verhoogde opbrengst te halen uit de vier bijeenkomsten. Bij elke bijeenkomst bekijken we de algemene en de persoonlijke doelen om goed focus te houden en af te kunnen stemmen op de wensen van de groep. We starten bij de randvoorwaarden in de groep. We kijken naar onze eigen praktijk en gaan a.h.v aangeboden theorie en praktijkinformatie op zoek naar verbeterpunten in de organisatie van onze eigen groep. Wat is effectief bij de inrichting van je klas? Welke regels en routines werken?

Bijeenkomst 2: differentiatie in je les

De praktijkopdrachten van de 1e bijeenkomst worden besproken. We delen daarbij goede praktijkvoorbeelden om van en met elkaar te leren. Vervolgens maken we de stap naar het IGDI model, het interactieve gedifferentieerde instructiemodel. We leren de fasen van het model door o.a te kijken naar beeldmateriaal. We gaan tijdens deze bijeenkomst vooral in op de G van gedifferentieerd. Hoe kun je inspelen op de verschillende instructiebehoeften in een les? Hoe leren kinderen en wat kan ik doen om daaraan tegemoet te komen? Op welke wijze maak je de koppeling van je groepsplan naar de praktijk? Hoe ziet een goede verlengde instructie er uit? Hoe organiseer ik mijn les om te kunnen uitvoeren wat ik gepland heb? Uitgestelde aandacht en effectieve leertijd staan hierbij centraal.

Bijeenkomst 3: differentiatie in je les

De praktijkopdrachten van de tweede bijeenkomsten worden weer besproken. We nemen opnieuw het IGDI model onder de loep. Nu maken we de stap naar de I van interactie. Hoe krijg je doelgericht interactie ingebouwd in je les? Op welke wijze lukt het je om de kinderen hard te laten werken i.p.v dat jij als leerkracht alleen hard werkt? We krijgen informatie over coöperatief leren als middel om kinderen gericht te laten samenwerken. We leren enkele werkvormen die erop gericht zijn om snel in te passen in je les, zonder veel voorbereiding, om kinderen actief en interactief te maken om de opbrengsten te verhogen.

Bijeenkomst 4

We bespreken bij aanvang weer de praktijkopdrachten van de 3e bijeenkomst. Iedere deelnemer deelt voorbeelden die hij/zij in de praktijk heeft uitgeprobeerd. Vanuit het lesmodel kijken we naar het stellen van doelen. Het doel tijdens je les moet niet zo zeer zijn wat je gaat doen, maar wat je de kinderen wil leren Vervolgens betekent het doel iets voor de invulling van je activiteiten. Wat ga je doen om je doel te bereiken? Wat is de relatie met je groepsplan? In deze bijeenkomst wordt er gekeken, naar de afspraken, die hierover op schoolniveau gemaakt kunnen worden. Verder bekijken we met de deelnemers in de derde bijeenkomst bij welke onderwerpen er nog behoefte is aan verdieping. Tenslotte evalueren we de gestelde doelen en blikken we terug op de opbrengsten van de vier bijeenkomsten.

Praktische informatie

Cursusniveau: HBO
Je ontvangt een certificaat
Teamscholing
4 (woensdag)middagen à 3 uur
Groepsgrootte: 20-25
Plaats: op locatie

Contact

Neem contact op met:
Astrid Lindenburg
a.lindenburg@fontys.nl
T 06-23772364
Margie Voorzee
m.voorzee@fontys.nl
T 06-22351498