WAT IS ER TE LEREN

Hier vind je een overzicht van de modules en cursussen die wij aanbieden. De modules horen bij het specifieke deel van de opleiding tot Master Educational Needs. Je kiest minimaal 9 modules om je studieprogramma binnen de Master vorm te geven. Modules zijn ook los te volgen of als een deelmaster. Wanneer je kiest voor een specifieke afstudeerrichting of je wilt je richten op een specifieke differentiatie gelden een aantal voorwaarden voor de modules die je kiest. Meer informatie daarover vind je onder op de pagina "Hoe wordt het aangeboden"

Sfeerafbeelding Fontys

Modules

Modules maken deel uit van het Master programma maar je kunt ze ook los volgen.


Overzicht modules

Sfeerafbeelding Fontys

Specialisaties

Je kunt je specialiseren in thema's binnen de Master met specialisaties. Een specialisatie bestaat uit vier specifieke modules.

Overzicht specialisaties

Sfeerafbeelding Fontys

Cursussen en practitioners

Cursussen maken geen deel uit van de Master. Je ontvangt een bewijs van deelname of certificaat.


Cursussen en practitioners


OVERZICHT MODULES

Modules maken deel uit van het masterprogramma maar je kunt ze ook los volgen.
Cursussen vallen niet binnen de master.

Sfeerafbeelding Fontys
 • Sociaal emotioneel leren: basisondersteuning gedrag (GSEL1)
 • Sociaal emotioneel leren: specifieke interventies voor de groep (GSEL2S)
 • Sociaal emotioneel leren: intensieve ondersteuning (GSEL3A)
 • Handelen in complexe onderwijssituaties met betrekking tot externaliserend gedrag (GSEL4)
 • Handelen in complexe onderwijssituaties met betrekking tot internaliserend gedrag (GSEL5)
 • Passend Creatief: drama en spel als middel om leren en gedrag te bevorderen (GDRM1B)
 • Passend Creatief: de inzet van beeld en muziek (GDRM2A)
 • Autisme, beeldvorming en zintuiglijke waarneming (GAUS1)
 • Educatieve strategieën en communicatie bij autisme (GAUS2A)
 • Autisme binnen de verschillende leefdomeinen (GAUS3A)
 • Bevorderen van zelfmanagement bij autisme (GAUS4A)
 • Spelen en omgaan met vrije tijd (GJKD2)
 • Gesprekken met jonge kinderen (GJKD3)
 • Begeleiden van spelen en vrije tijd (GJKD4)
 • Afstemmen met ontwikkelingsmaterialen (GJKD5A)

► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules

Juf kijkt mee bij een kind Sfeerafbeelding Fontys

  ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules

   Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys
   • Taalgericht onderwijs: visie en beleid (LTAO1)
   • Taalontwikkeling en diversiteit (LTAO2)
   • Taalstimulering en ondersteunde communicatie (LTAO3)
   • Tekstbegrip: luisteren, lezen en schrijven (LTAO4)
   • Beginnende geletterheid en dyslexie (LTAO5)
   • Gevorderde geletterheid en dyslexie (LTAO6)
   • Taalgericht vakonderwijs, vreemde talen en dyslexie (LTAO7)
   • Hoor- en spraakontwikkeling (LTAO8)
   • Beginnende gecijferdheid en basisvaardigheden van rekenen/wiskunde (LRWO1)
   • Gevorderder gecijferdheid en rekenen in de bovenbouw van het PO (LRWO2)
   • Rekenen/wiskunde in het VO en MBO (LRWO3)
   • Motorisch leren,fijne motoriek en handschriftontwikkeling (LMOT1A)
   • Motorische ontwikkeling, motorisch leren en licht motorische hulpvragen (LMOT2)
   • Gedrag en motoriek (LMOT3)
   • Theoretische kennis begaafheid (LBGH1)
   • Leerstofgerelateerde interventies/leerarrangementen begaafheid (LBGH2)
   • Niet leerstof gerelateerde interventies begaafdheid (LBGH3)
   • Onderpresteren (LBGH4)
   • Orthopedagogisch handelen bij leerlingen met verstandelijke/lichamelijke beperking (LVLB1A)
   • Orthodidactische handelen bij leerlingen met verstandelijke/lichamelijke beperking (LVLB3A)
   • Onderwijs en leerlingen met ernstige meervoudige beperking (EMB) (LVLB4A)

     ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules

     Sfeerafbeelding Fontys

     ► Bekijk de inhoudelijke beschrijving van alle modules     OVERZICHT CURSUSSEN EN PRACTITIONERS

     Cursussen en practitioners maken geen deel uit van de master. Je ontvangt een bewijs van deelname of certificaat.

     Sfeerafbeelding Fontys

     Open dag/avond

     Er zijn regelmatig open dagen en avonden op diverse locaties.


     BEKIJK DATA ►


     Sfeerafbeelding Fontys

     Roosters

     Stel je eigen rooster samen. Combineer lesplaatsen en -tijden met module-inhouden.


     STEL SAMEN ►


     Sfeerafbeelding Fontys

     Inschrijven

     Schrijf je in voor een van onze opleidingen, cursussen of workshops.


     MELD AAN ►


     Sfeerafbeelding Fontys

     F.A.Q.

     Een overzicht van veelvoorkomende vragen en de antwoorden daarop.


     VIND ANTWOORD ►