Verslag conferentie 'Limburg, mobiliteit en de wereld' 2 december 2016

Sanela Hamzic Sanela Hamzic

Sfeerafbeelding Fontys

Leonie Cornips Leonie Cornips

Limburg, mobiliteit en de wereld

Op 2 december 2016 vond in het Fontysgebouw te Sittard de conferentie 'Limburg, mobiliteit en de wereld' plaats. Het doel van de bijeenkomst was om handreikingen te bieden voor meertaligheid en interculturele communicatie en om in gesprek te gaan rond een vijftal thema’s.

Deelnemers

Er waren 90 deelnemers aanwezig, een gemêleerd gezelschap bestaande uit bestuurders en beleidsmedewerkers, leraren primair en voortgezet onderwijs, bibliotheekmedewerkers, logopedisten, kinderopvangleiders, onderzoekers en studenten. De middag kende een centrale opening, waarna er in tweetallen presentaties werden gegeven waarbij steeds een verbinding werd gelegd tussen theoretische informatie (onderzoekers en experts op een bepaald gebied) en een praktische uitwerking.

Organisatie

De organisatie van de conferentie was in handen van Leonie Cornips, werkzaam bij Maastricht University en het Meertensinstituut, en Anja van Schijndel van Fontys OSO locatie Sittard.

Presentaties

Het welkomstwoord werd verricht door Maaike Verrips, directeur van de Taalstudio. Zij houdt zich ondermeer bezig met en is betrokken bij de vormgeving en uitwerking van de website www.meertalig.nl en het verspreiden van onderzoeksresultaten van het Europese onderzoeksproject AThEME. In haar inleiding legt zij een relatie tussen meertaligheid en interculturele communicatie en geeft aan wat dit kan betekenen voor ieder van ons in een steeds wisselende en veranderende werkelijkheid.

Verslagen

Na het welkomstwoord volgden lezingen van verschillende sprekers, daarna was er een interactief deel. Verslagen van beide onderdelen van de conferentie kunt u hieronder bekijken en downloaden:

Verslag presentaties

Verslag interactief deel

Hier kunt u de presentaties van de diverse sprekers bekijken en downloaden:

Presentatie Anne Kerkhoff en Vital Hansen

Presentatie Jacomine Nortier

Presentatie Khalid Mourigh

Presentatie Leonie Cornips

Presentatie Susan Lawro

Conclusie

Tijdens de middag zijn vanuit alle betrokken op diverse manieren handvatten geboden voor het bevorderen van het goed omgaan met meertaligheid en interculturele communicatie. De handvatten vragen echter nog om een verdere doordenking en uitwerking om zodoende te komen tot een actueel goed en doordacht onderwijsaanbod, een goede afstemming tussen alle betrokkenen en een verdere verbreding naar alle scholen en instanties. Interculturele communicatie is niet afhankelijk van het voorkomen van meertaligheid op een school of in een bepaalde situatie, maar moet een uitgangspunt voor ieder zijn. De conferentie werd mede mogelijk gemaakt door AThEME

"This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 613465.”

Gedichten Jullie Droeghaag

De middag werd opgeluisterd door Julie Droeghaag, jeugdstadsdichter te Sittard-Geleen. Zij droeg enkele gedichten van haar hand voor en sloot de middag af met een gedicht dat zij ter plekke schreef over de inhoud van de conferentie.

Julie Droeghaag Julie Droeghaag

Bekijk hier de gedichten van Julie Droeghaag

Petra Stienen Petra Stienen Maaike Verrips Maaike Verrips

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys