WOSO Congres

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Op maandag 8 oktober 2018 organiseert het Werkverband Opleidingen Speciaal Onderwijs (WOSO) het tweede WOSO congres. Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht & Fontys Hogescholen  verkennen tijdens het ochtend gedeelte samen met de landelijke beroepsverenigingen relevante thema’s om te komen tot het versterken van de kwaliteit van het onderwijs. In de middag vindt professionalisering plaats rond learning analytics en ICT in het onderwijs.

De dag bestaat uit een

mix van presentaties en workshops waarbij we de dialoog met verschillende partijen uitdrukkelijk opzoeken. Het congres is voor iedereen gratis en je kunt je via de inschrijflink al aanmelden.


Waarderen van Diversiteit

Programma:

09.30 uur       Inloop en koffie

10.00 uur       Opening dagvoorzitter door Yvonne Richards-Vlam MSc

10.10 uur       Inleiding op het thema van de dag: Waarderen van diversiteit en passend onderwijs uitgaande van de eigen specifieke omgevingscontext. Door Dr. Linda van den Bergh, Lector Waarderen van Diversiteit

11.00 uur       Pauze

11.15 uur       Workshops: Waarderen van diversiteit:

12.15 uur       Forum beroepsverenigingen en PO Raad “Waarderen van Diversiteit”. Tijdens dit onderdeel worden stellingen en vragen over de titel en het thema van de dag voorgelegd aan vertegenwoordigers vanuit de beroepsverenigingen en de PO Raad.

Panelleden: Bianca van Oel namens de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten (IBvA), Marianne Bookelmann namens de Landelijke Beroepsvereniging Begeleiders in het Onderwijs (LBBO). Dave Ensberg-Kleijkers als Voorzitter College van Bestuur Stichting Biezonderwijs. Elzeline Bergisch namens de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders, mentoren en zorgcoördinatoren (NVS-NVL)

12.45 uur       Lunch

13.45 uur       Professionalisering Learning Analytics. Scholing met betrekking tot learning analytics in relatie tot schoolontwikkeling en daarmee gepaarde professionele vraagstukken in het onderwijs. Door Dr. Huub Everaerts (HU), Dr. Erik Bolhuis (Windesheim) en Dr. Jacqueline van Swet (Fontys OSO).

15.45 uur       Afsluiting met drankje, nootje en balletje

Met een hartelijke groet namens het WOSO bestuur,

Dr. Marie-Jeanne Meijer Windesheim Curriculum director Master EN Drs. Peter Linschoten HU Opleidingsmanager Yvonne Richards-Vlam MSc Fontys OSO adjunct-directeur