Het voorkomen en tegengaan van uitstroom van leraren

Door: Dian Fluijt, HU / SvO.

Minister Slobs megaklas is geen 'innovatieve oplossing' voor het lerarentekort (Kneyber, 29 augustus 2018, Trouw).

Volgens Kneyber is de inrichting van megaklassen geen innovatieve oplossing om het lerarentekort op te vangen, maar wat is dan wel effectief? Wat weten we eigenlijk over de effecten van samenwerkende leraren op leerlingen? Hattie (2017) en zijn team presenteren bijvoorbeeld de Collective Teacher Efficacy als de nieuwe nummer één als het gaat om effectieve interventies. De boodschap lijkt duidelijk: leraren kunnen samen meer bereiken, in het bijzonder als zij er gezamenlijk van overtuigd zijn dat ze dat kunnen. Mijn onderzoeken naar startende, ervaren en begeleidende co-teachers brengen aan het licht dat een intensief samenwerkend team in staat is tot duurzame onderwijsvernieuwing en dat co-teaching beschouwd kan worden als een kansrijk pedagogisch concept, maar wat zijn de mitsen en maren in dit verhaal?