Passend leren omgaan met uitdagend gedrag in de klas: benutten van good practices

Door: Marianne den Otter en Linda van den Bergh, Fontys OSO

In deze workshop wordt het NRO project  ‘Passend omgaan met uitdagend gedrag: benutten van goede voorbeelden’ toegelicht. Voor dit project is rijke data verzameld bij 12 leerkrachten (PO en SO) die zeer goed zijn in het voorkomen van -en omgaan met- uitdagend gedrag. We nemen jullie via filmbeelden mee naar de succesfactoren die hen in staat stellen om een positief pedagogisch klimaat te realiseren en in complexe onderwijssituaties optimaal te handelen. We kijken samen naar wat deze leerkrachten nu echt goed maakt, volgens henzelf, volgens leerlingen en vanuit theoretisch oogpunt.