Samen leren op een super diverse school. Samenleren op een superdiverse school

Door: Ria Goedhart, HU / SvO

In afgelopen jaren is de samenstelling van de bevolking in Nederland sterk veranderd. Om hier taal aan te geven hanteert Crul (2013) de term superdiversiteit. Hij schetst het beeld van een superdiverse school. Voor alle leerlingen geldt de uitdaging om zich op deze school thuis te voelen, ongeacht hun religieuze, culturele, taalkundige, etnische en sociaaleconomische achtergrond. Voor leraren geldt de uitdaging om de condities daartoe te creƫren, maar dat is niet altijd eenvoudig (DUO, 2017). Wat kan de leraar doen om het samenleren ter voorbereiding op het samenleven te bevorderen? Genoeg kansrijke opties om te delen!

Boek: https://www.swpbook.com/boeken/132/voortgezet-onderwijs/2062/samenleren-op-een-superdiverse-school